Gratulujemy !

aleksanderNicholas W piątek, 19 sierpnia odbyła się uroczystość zakończenia programu letniego Reach działającego przy szkole średniej Reagis. Przez ostatnie sześć tygodni ponad 100 uzdolnionych chłopców z Nowego Jorku brało udział w programie, którego celem jest jak najlepsze przygotowanie ich do egzaminów do szkół średnich. W programie tym jest obecnie dwóch uczniów z naszej Katolickiej Akademii  Św. Stanisława Kostki , Aleksander Prasak z szóstej klasy i Nicholas Kaponyas z klasy siódmej.

Aby dostać się do tego programu musieli zdać egzaminy i pomyślnie przejść rozmowy kwalifikacyjne. Każdego roku stara się wielu, ale zostaje przyjętych tylko 30 chłopców.

Teraz ucząc się cały czas muszą konkurować z najlepszymi. Jakże było miło, gdy z tak dużej grupy uczniów Aleksander został wyróżniony jako najlepszy w jego grupie z matematyki, a Nicholas dostal wyróżnienie dla najlepszego ucznia ze wszystkich przedmiotów.

Gratulujemy chłopcom i czekamy na kolejne sukcesy uczniów z naszej szkoły.

Bożena Konkiel