Greenpoint celebrował Dzień Żołnierzy Wyklętych

W sobotę 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w kościele Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie o godzinie 7 wieczorem – odbyła się msza święta ku pamięci tych, którzy po zakończeniu drugiej wojny światowej walczyli dzielnie o wolność I niepodległość Polski z okupantem komunistycznym. Mszę świętą koncelebrowaną odprawiali ks. Kózef Szpilski CM oraz ks. Jarosława Wiśniewski.  Wzmiankę o tej mszy świętej zamieścił nowojorski Super Ekspress —-  artykuł