Ruch Szensztacki – Matka Boża Trzykroć Przedziwna

Modlitwa Poświęcenia się Matce Bożej Trzykroć  Przedziwnej

O Pani moja i Matko moja!
Tobie poświęcam się całkowicie.                                                                       Ofiarowuję Ci
dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje
serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń.
A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra Matko,
to proszę Cię, strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra. Amen


Celem Ruchu Szensztackiego jest zawierzenie się Panu Jezusowi przez Maryję i umocnienie wiary w życiu rodzinnym i osobistym. Odbywa się to przez sakramenty, modlitwę i peregrynacje obrazu. Wędrujący wizerunek Maryi z Szensztatu (Maryi Trzykroć Przedziwnej) może zagościć w Twoim domu na na tydzień kilka razy w roku. Niewiele trzeba aby otrzymać wiele łask! Zawierz siebie i rodzinę Maryi. 

OGÓLNE ZASADY DZIAŁALNOŚCI

RUCHU SZENSZTACKIEGO W PARAFII

I. Przyjęcie obrazu

  1.  Przyjęcie obrazu na okres jednego tygodnia (od środy do środy)
  2. Rodzina / osoba przyjmująca obraz przynosi obraz (kapliczkę do domu) i umieszcza ją w godnym miejscu (najlepiej w centrum domu).
  3. Po przyniesieniu obrazu należy odmówić krótką modlitwę powitania Maryi (np: Zdrowaś Maryjo lub pieśń lub modlitwa słowami pieśni: „O Maryjo witam Cię,  o Maryjo kocham Cię, o Maryjo pobłogosław wszystkie dzieci swe. 3x”
  4. Każdego dnia osoba/rodzina zaproszona jest do odmówienia w najdogodniejszym dla niej czasie różańca lub cząstki różańca czyli dziesiątka różańca oraz modlitwę Zawierzenia.                                                                                                                                                                                              II. Inne wskazówki podczas goszczenia obrazu:

Staraj się o wycieszenie w domu w dniach pobytu obrazu Maryi. Staraj się unikać kłótni, niewłaściwych spotkań, alkoholu w dniach kiedy gościsz Maryję. Staraj się stworzyć atmosferę dobrego domu. Jeśli możliwe możesz zaprosić inne osoby z poza wspólnoty domowej do wspólnej modlitwy.

III. Zakończenie nawiedzenia obrazu Maryi. Zakończenie peregrynacji w domu powinno zakończyć się podobnie jak przyjęcie, krótką modlitwą. Powinna to być modlitwa Zdrowaś Maryjo oraz pieśń lub słowa pieśni: „O Maryjo żegnam Cię, o Maryjo kocham Cię, o Maryjo pobłogosław wszystkie dzieci swe. 3x” Fizyczne zakończnie peregrynacji nie kończy naszego duchowego otwarcia na Maryję i zapraszania jej do naszej codzienności.

IV. Przekazanie obrazu

  1. Przekazanie obrazu odbywa się w kościele po Mszy Świętej wieczornej w środę o godz. 19.00.
  2. Osoba/rodzinna odbierająca powinna się skontkować w sprawie odebrania obrazu na dzień przed odebraniem w celu potwierdzenia odbioru obrazu i obecności na Mszy Świętej.
  3. Osoba/rodzina przekazująca obraz przynosi go kilka minut przde Mszą Świętą i ustawia wizerunek na balustradzie frontowej.
  4. Bezpośrednio po Mszy Świętej ksiądz przekazuje obraz rodzinie odbierającej.
  5. W wyjatkowych sytuacjach w przypadku konfliktu terminu odbioru osoba przekazująca i odbierająca mogą umówić się dzień wcześniej na bezpośrednie przekazanie obrazu w domu.
  6. Okres Wakacyjny (Lipiec /Sierpień) – peregrynacja obrazu odbywać się będzie w formacie wakacyjnym.

 

Osoby Koordynujące i Animatorzy

Opiekun Duchowy: Proboszcz: ks. Grzegorz Markulak: 718-388-0170

Koorynator Apostolatu: Krzysztof Gospodarzec: 631-875-8413

Animator I Kręgu: Róża Duchowna: Stenia Bolkun: 646-509-0234

 

 

Brooklyn, NY

Translate »