II tura wyborów !!!!

Państwowa Komisja Wyborcza przychylając się do licznych wniosków składanych przez wyborców głosujących w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w dniu 21 czerwca 2010 r. podjęła decyzję umożliwiającą dopisanie wyborcy do spisu wyborców uprawnionych do głosowania w dniu ponownego głosowania (w USA 3 lipca 2010 – tzw. II tura).

Uwaga! Wszyscy, którzy dopełnili obowiązku rejestracji przed 17 czerwca 2010 i znaleźli się w spisie wyborców nie muszą rejestrować się ponownie do II tury wyborów! Ci z Państwa, których w spisie nie ma mogą to uczynić do godz. 24.00 czasu nowojorskiego, dnia 1 lipca br.

Tak jak w przypadku rejestracji do I tury wyborów, wniosek o dopisanie do spisu wyborców w dniu ponownego głosowania (Uwaga! Dopisywanie do spisu wyborców zostanie zakończone w dniu 1 lipca br. o godz 24.00 czasu nowojorskiego!) wyborca ma możliwość złożenia wniosku:

za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie https://wybory.msz.gov.pl (Uwaga! Zwracamy uwagę na wybór właściwej terytorialnie komisji wyborczej i możliwość wydrukowania potwierdzenia!)

ustnie, w siedzibie konsulatu przy 233 Madison Avenue, New York, NY 10016

pocztą – listem poleconym „certified mail” (we wniosku skierowanym na adres konsulatu należy podać swoje imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, adres zamieszkania w Polsce lub za granicą, numer ważnego polskiego paszportu oraz nazwę lokalu wyborczego, w którym zamierza się oddać głos – Uwaga! Gotowy wniosek do pobrania na stronach konsulatu!) Zgłoszenia listowne muszą wpłynąć do konsulatu do końca dnia 1 lipca 2010 r!

emailowo: info@polishconsulateny.org (podając informacje, o których mowa powyżej)

faksem: 646 237 2105

646 237 2105