Imigranci, podatki, ITIN

Jest to informacja dla imigrantów wypełniających roczne rozliczenia podatkowe stanowe i federalne używając indywidualnego identyfikacyjnego numeru podatkowego – ITIN.   W ostatnich latach osoby, które złożyły zeznania podatkowe z ITIN nie otrzymały zwrotu nadpłaconych podatków od stanu Nowy Jorku – a są to sumy rzędu kilkuset lub nawet tysięcy dolarów. Niektóre osoby otrzymały także listy z NYS z odmową zwrotu pieniędzy lub z prośbą o więcej informacji. Wiele osób obawiało się odpowiedzieć na powyższe listy z racji nieuregulowanego statusu imigracyjnego.

Organizacja Neighborhood Economic Development Advocary Project (NEDAP) oraz New York City Immigrant Financial Justice Network  spotkały się z przedstawicielami stanowego wydziału podatkowego (NYS Department of Tax and Finances) by szukać wspólnego rozwiązania problemu i pomocy dla imigrantów.

W rezultacie rozmów i nalegań ze strony NEDAP,  stanowy wydział podatkowy zobowiązał się do zmiany w systemie dokonywania zwrotów nadpłaconych podatków przez pracowników używających ITIN.

Organizacja NEDAP zobowiązuje się przedstawiać indywidualne sprawy przypadki do NYS – Wydział Podatków i Finansów, pomagając pracownikom odzyskać zwrot podatku, które im się należą.  Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, to więcej informacji uzyskasz dzwoniąc do NEDAP: 212-680-5100, x214  lub napisz lub na adres: helpline@nedap.org.