Jan Paweł II – urodziny

18 maja mija 101 rocznica urodzin Karola Wojtyły, od 16

 października 1978 r. – papieża Jana Pawła II. Wkrótce po śmierci został on ogłoszony błogosławionym a następnie świętym Kościoła katolickiego.

Pontyfikat Jana Pawła II był najbardziej rekordowym pod wieloma względami, np. pod względem liczby podróży zagranicznych – 104 i odwiedzonych podczas nich krajów – 129, przeprowadzonych beatyfikacji – 148 i kanonizacji – 51 oraz ogłoszonych podczas nich błogosławionych – 1343 i świętych – 482.

Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, czyli najwyższej rangi urzędowych dokumentów, jakie papieże kierują do całego Kościoła. Pierwszą zatytułowaną “Redemptor hominis” papież Wojtyła podpisał 4 marca 1979 r.; ostatnią “Ecclesia de Eucharistia” – 17 kwietnia 2003 r.

Pionierską ideą Jana Pawła II były Światowe Dni Młodzieży, które stały się jednym z fenomenów całego pontyfikatu, a ich dzielo kontynują kolejni papieże.

Jednym z najistotniejszych elemetów pontyfikatu było głoszenie Bożego Miłosierdzia i kanonizowanie św. Faustyny. Dziś Koronka do Bożego Miłosierdzia i obraz: „Jezu ufam Tobie” jest rozpowszechniony na całym świecie do czego bardzo przyczynił się Jan Paweł II.

1 maja 2011 r. Jan Paweł II został beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 r. – ogłoszony świętym.

Święty Janie Pawle II módl się za nami.


Na podstawie: / źródło: KAI