Jubileusz Ligi Morskiej w Ameryce

W niedzielę 24 października 2010 roku Liga Morska w Ameryce, oddział 15, Gdynia, obchodził swoje 75 lecie. Członkowie tej organizacji zgromadzili się dzień wcześniej na specjalnej akademii i balu. Natomiast w niedzielny poranek stawili się w parafialnym kościele Św. Stanisława na Greenpoincie, aby podziękować Bogu za otrzymane łaski i poprosić o dalsze.Mszę św. koncelebrowaną odprawiali ksiądz kapelan wszystkich oddziałów Ligi Morskiej w Ameryce, ks. Andrzej Gorczyca, który również wygłosił kazanie w oparciu o dzisiejszą Ewangelię, oraz ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii, który zakończył mszę św. skierowaniem do członków Oddziału Gdynia kilka słów.

Tradycyjnie, w przedostatnią niedzielę października, obchodzony jest w Kościele Światowy Dzień Misyjny. Jest to tzw. Niedziela Misyjna i rozpoczyna ona następujący po niej Tydzień Misyjny. To okazja do udzielenia misjonarzom różnorodnego wsparcia oraz modlitwy w intencji misji. Ks. Bogdan Michalski z Papieskich Dzieł Misyjnych mówi, że Niedziela Misyjna to zachęta do zaangażowania w ewangelizację.

Temat niedzieli misyjnej jest bardzo ważny w odniesieniu do współczesnych czasów – sami widzimy, co się dzieje.  Dopiero czytając niezależną prasę polską lub katolickie wydawnictwa prasowe możemy zauważyć jak ogólnie dostępna telewizja i poczytna prasa okłamuje społeczeństwo – wymyśla się mało istotne problemy, kieruje się bezpodstawne oskarżenia na Kościół, propaguje się pseudo wolność – to wszystko po to, aby zakryć wielkie dotyczące siebie. Inaczej mówiąc, to odwracanie kota ogonem przez rząd, przez pewne grupy społeczne.

Toczy się walka z krzyżem, z kościołem Chrystusowym, z wartościami, jakie stawia przed człowiekiem Bóg. To walka z polskimi cechami i wartościami narodowymi. To walka z rodziną, to walka z moralnością. Kto i dlaczego za tym stoi? Co przez to chce zyskać?

Walkę z Bogiem od zarania dziejów prowadzi jedna i ta sama istota, walcząca o ludzkie dusze. Tyle, że teraz posługuje się nie tylko ludźmi, na których ma niesamowity wpływ, ale i środkami masowego przekazu.

W tym aspekcie postrzegamy organizację Liga Morska w Ameryce i dlatego też jesteśmy wdzięczni Bogu za te 75 lat Ligi Morskiej w Ameryce. Musimy sobie przypomnieć, że Liga Morska w Ameryce to organizacja, której głównym celem jest podejmowanie zadań humanitarnych, duchowych, ekumenicznych na rzecz formacji religijnej i integracji środowiska Ludzi Morza oraz rozwój duchowy i wewnętrzny człowieka.  Innym zadaniem Ligi Morskiej jest troska o to, co polskie od tysiąca lat, o te wartości, które cenimy, jako wartości najwyższe Ojczyzna, wiara, patriotyzm, to troska o wartości, które są z ustanowienia Bożego – o przykazania.

Liga Morska  Ameryce przez te lata istnienia swojej organizacji tymi wartościami się kierowała i stała na ich straży, pilnowała.  W dzisiejszy jubileusz 75-lecia Ligi Morskiej oddziału 15, Gdynia, trzeba przypomnieć o Waszej, członkowie Ligi Morskiej, odpowiedzialności jaka na Was ciąży. Trzeba Was także zachęcić do dalszego wysiłku i troski o to co polskie, Boże, wartościowe. Nosicie wspaniałe mundury, a każdy mundur do czegoś zobowiązuje. Dlatego prosimy – niech Wasza postawa zawsze będzie nieskalana i przykładna.

Dlatego to dzisiaj, kiedy Wasza uroczystość zbiega się z Dniem Misyjnym, tym bardziej zachęcamy Was do podejmowania się misji życia – do głoszenia swoją postawą wierności Ojczyźnie i Bogu nie tylko poprzez troskę o zachowanie tradycji, ale poprzez życie przepełnione miłością do Boga i ludzi, poprzez zachowywanie przykazań i wskazywanie na nie swoją postawą.  Nie dajcie się opanować złym podszeptom, pokusom, łatwiźnie. Stójcie dzielnie na straży Boga, wiary, Ojczyzny, tradycji, moralności i życia rodzinnego. Żyjcie tak, aby nikt nie miał Wam nic do zarzucenia. Żyjcie tak, aby Wasz mundur zawsze był kojarzony ze szlachetnością, uczciwością, moralnością i wiarą w Boga.

Dzisiaj w modlitwach pamiętamy o tych członkach Ligi Morskiej oddział Gdynia 15, którzy odeszli do wieczności. A żyjącym składamy najlepsze gratulacje za ich postawę i życzymy opieki Bożej w życiu oraz sił do pełnienia zaszczytnej służby na straży wartości.