Katecheza dla dzieci

 KATECHEZA-LEKCJE RELIGII

W czasie Wielkiego Tygodnia nie mamy zajęć religii. pierwsze spotkanie po świętach 2 kwietnia (wtorek) i 3 kwietnia (środa). 

ZADANIA DOMOWE 

Na kolejny tydzień:

Na środę1 maja , 2024  

kl. 1 – str. 55

kl. 2 – str. 59

kl. 4 – str. 51

Na piatek 3 maja  2024  

kl. 5 -str. 

kl. 6- str.  

kl. 7- str.  

WIELKI KONKURS KATECHETYCZNY I EUCHARYSTYCZNY

JAKO JEDEN Z GŁÓWNYCH INICJATORÓW I ZAŁOŻYCIELI KONKURSU ZAPRASZAM DZIECI I RODZICÓW DO WZIĘCIA W NIM UDZIAŁU. TO JUŻ TRZECI COROCZNY KONKURS SKIEROWANY DO DZIECI I  MŁODZIEŻY CAŁEGO WSCHODNIAEGO WYBRZEŻA.  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONKURSU    2 MAJA NA MSZY ŚW. Z KSIĘDZEM BISKUPEM MROZIEWSKIM, KTÓRY OBJĄŁ PATRONAT NAD KONKURSEM.  (Przesyłanie prac do 20 kwietnia). Oprócz nagród konursowych dodatkowa ocena celująca na lekcjach religii.  Krzysztof Gospodarzec 

—————————————————————————

Kategorie do wyboru: 

Kategoria plastyczna

Chętni uczniowie w wieku 4- 19 lat, konkurs odbywa się w 4 grupach: a) 4-6 lat b) 7-10 lat c) 11-14 lat d) 15 – 19 lat . Każdy uczeń może przygotować na konkurs tylko jedną pracę! Format A3  technika dowolna (płaska): ołówek, kredka, farba, kolaż etc. Tematem pracy jest ukazanie Eucharystii w Ewangelii.  Prace powinny ukazywać sceny z Biblii. Każda praca musi być starannie podpisana z tyłu: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły.

Kategoria muzyczna

Chętni uczniowie w wieku 5-19 lat Każdy uczeń może przygotować na konkurs nagranie wideo jednego utworu, w języku polskim, solo lub w duecie. Czas nagrania 5 minut (z podkładem muzycznym lub a’ capella) Tematyka utworu musi być związana z tematem konkursu!

Kategoria multimedialna

Chętni uczniowie w wieku od 12 do 18 lat Praca multimedialna w programie Powerpoint lub Google slides 10 slajdów (nie więcej) na ostatnim slajdzie należy podać imię i nazwisko (bez szkoły) Temat: a) obecność Eucharystii  i Słowa Bożego w życiu chrześcijańskim, Kościoła lub rodziny b) sceny biblijne c) osobista relacja z Chrystusem obecnym w Eucharystii i Słowie Bożym Wszystkie prace muszą zawierać: tekst, cytaty, zdjęcia lub rysunki

Kategoria  dla dorosłych 

Chętni Rodzice, absolwenci lub członkowie rodziny naszych uczniów (np. babcia) Temat: Świadectwo Eucharystii i Słowa Bożego w mojej rodzinie Praca konkursowa musi być napisana w języku polskim, z uwzględnieniem polskich znaków, w programie Word (do 600 słów) czcionka 12 (Times New Roman lub Cambria) interlinia 1,5 marginesy 2,5 cm Praca może mieć formę eseju, pamiętnika, wywiadu, opowiadania lub świadectwa wiary.

DO WSZYSTKICH PRAC (W KAŻDEJ KATEGORII MUSI BYĆ DOŁĄCZONY FORMULARZ. FORMULARZE I DOKŁADNE WYMOGI KONKURSU PONIŻEJ W LINKACH: 

1. PLASTYCZNY REGULAMIN 2024

2. MUZYCZNY REGULAMIN 2024

3. MULIMEDIALNY REGULAMIN 2024

4. SWIADECTWO REGULAMIN 2024

PROGRAM ZAJĘĆ I CAŁOROCZNY KALENDARZ KATECHEZY I SPOTKAŃ W KOŚCIELE kliknij tutaj: 2. PROGRAM 2023-24


II. KALENDARZ SPOTKAŃ  2023-24 Kliknij tutaj: 4. KALENDARZ KATECHEZY 2023-24

III. REJESTRACJA  5 września 2023 w godz 15:00-18:00 w kancelarii parafialnej.

FORMA DO REJESTRACJI -Formularz do rejestracji 2023-24 kliknij tutaj: Formularz Rejestracja 2023

Opłata za katechezę: $180 za jedno dziecko, $100 za drugie dziecko,  trzecie dziecko i więcej bezpłatnie. Podczas rejestracji będzie również dystrybucja podręczników. Opłata za podręcznik do każdej klasy $20. Opłata rejestracyjna po 20 września $50.

———————————————————————————

Kontakt w sprawach dotyczących katechezy                                      Parafia  tel: 718-388-0170                                                                                           

Dyrektor Programu Katechetycznego:  dr Krzysztof Gospodarzec

Tel: 631-875-8413

Email: chriskostka607@gmail.com  

  ——————————————————————————–

Inne wytyczne Programu Katechetycznego:                                                       OGÓLNE  ZASADY I PRZEPISY PROGRAMU  kliknij tutaj: Policy for Religious Education -Kostka                                                                                                                                   

         

————————————————————————————

W przypadku lekcji wirtualnej odbywają się one na platformie ZOOM w tych samych godzinach co lekcje na żywo. 

 

                                                                                  

Brooklyn, NY

Translate »