Koncert Echa Sacrosongu z Rzeszowa w naszej parafii..

Sacrosong1„ECHO SACROSONGU”, które kultywuje dzieło Jana Pawła II, nawołując do pokojowego współżycia wszystkich narodów i religii, budowy cywilizacji miłości i współdziałania na rzecz poprawy warunków życia zwłaszcza najuboższych, wystąpi na przełomie sierpnia i września 2012 roku w USA. Zespół zawita do naszej parafii Św. Stanisława Kostki w niedzielę 19 sierpnia 2012. O godz. 10.15 będzie odprawiona Msza św. z Sacrosongiem. A po Mszy św. będzie widowisko muzyczno-taneczne w auli szkoły Św. Stanisława Kostki przy 12 Newell Street (ok. godz 11.30). Zapraszamy. Na plakacie więcej informacji o koncertach zespołu "Echa Sacrosongu" (kliknij tutaj).

Poniżej zamieszczamy list ks. Szpaka, opiekuna zespołu, do Polonii.

 

 

Rzeszów 21.07.2012
Stowarzyszenie Echo Sacrosongu                                                              
przy parafii Opatrzności Bożej w Rzeszowie
zarząd: ul Krośnieńska 34/6
mobile: +48602641875
mail: szpakuhej@interia.pl

         
              List otwarty do Czcigodnej Polonii w NY i NJ, Księży Proboszczów i Parafii

       Mamy zaszczyt serdecznie pozdrowić Zacnych Rodaków i z szacunkiem dla ich trudu  zaprosić do współpracy w realizacji poważnej sprawy…
Młodzieżowy zespół “Echo Sacrosongu” przy parafii Opatrzności Bożej w Rzeszowie, chóru i orkiestry kameralnej, pragnie wystąpić w parafiach N.Yorku, New Jersey, Kanada-Ontario i Washington,w dn. 18.08.-2.09.2012. pod dyr. Andrzeja Szypuły i założyciela  ks. Andrzeja Szpaka.  Mamy stronę internetową Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Sacrosongu, www.echosacrosongu.pl Jest nas 46 osób: 25 dziewczyn, 21 mężczyzn, w tym: 12 pracujących, 14 studiujących, 12 LO i 8 Gimnazjalistów. Jako salezjanin jestem od 35 lat również zaangażowany  jako przewodnik pielgrzymek polskich hipisów na Jasną Górę. Więcej wiadomości:  www.doziemiobiecanej.pl
          Koncertowaliśmy w wielu sanktuariach i stolicach Europy, także dla Ojca św. Jana Pawła II. W ub.roku w styczniu, występowaliśmy w Indiach /63 osoby/, dając 8 koncertów Hindusom. 
Naszą IDEĄ jest misja Święta Stworzyciela świata i człowieka. Sacrosong jest wołaniem o takie święto. Od 1969 r. do wyboru na papieża promował je wraz z ks. Janem Palusińskim ówczesny kardynał Karol Wojtyła. Stąd nasza determinacja, aby zostało ogłoszone.                 
         Możemy przypuszczać, że ekumeniczny festiwal Sacrosong, jedyny w całym bloku komunistycznym posłużył naszemu papieżowi do zwołania w Asyżu 1-wszego w historii kongresu różnych religii dla pokoju w świecie.
        Po odprawieniu Mszy św. Sacrosong staje się jakby „artystycznym odpustem” święta Boga Ojca i  „nabożeństwem twórczości” wybitnych polskich poetów i kompozytorów oraz choreografii w wykonaniu rzeszowskiego zespołu, razem z Szanowną Publicznością.  
        Księża biskupi mówią, że święto Boga Ojca jest codziennie. My szczególnie chcemy je zaznaczać  w ostatnich dniach tygodnia, aby weekend stawał  się bardziej świętem.
.    Prawda o pochodzeniu świata od jednego Stwórcy i wspólne świętowanie tego dnia  wydają się być bardzo zasadne dla pokoju chrześcijaństwa z islamem i judaizmem.
         W tym też celu napisaliśmy list otwarty do sekretarza generalnego ONZ, którym chcemy zainteresować różne przedstawicielstwa ONZ a szczególnie polskie. List przesyłamy w załączniku. Przedstawiliśmy w nim inicjatywę połączenia okolicznościowym Sacrosongiem rocznicy napaści nazizmu na Polskę  1.09.39. i terroryzmu na Word Trade Center 11.09.2001.
     Pomóżmy tymi wydarzeniami podkreślić także polską ideę „solidarności”, którą tak cenił bł. Jan Paweł II
         Liczymy bardzo na zaszczycenie nas Waszą obecnością.
        Zapewniamy, że wolny czas Szanownych Rodaków wypełnimy dobrą sztuką i dawką polskości. Zaś wszystkim zacnym osobom, którzy po koncertach zechcieliby nas wesprzeć wolnymi datkami ofiarujemy płytę wydaną w tym roku, pt. „od Rzymu do Indii”. Z góry składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
        Niech Jego Opatrzność zrządzi, by dzięki Przesławnej Polonii, Kościół w N.Yorku przyciągnął wielu gości i wiernych,  dumnych z wielkich Polaków,  królów i świętych a najbardziej Ojca św. Jana Pawła II.
                                     

W imieniu Echo Sacrosongu – ks. Andrzej Szpak SDB                                                                                                                                               

Za Stowarzyszenie- prezes Marian Misiakiewicz

 

^*^**^*^*^**

Planując podróż do USA z koncertami istotne znaczenie miałoby dla nas uzyskanie wsparcia finansowego:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW CHÓRU I ORKIESTRY „ECHO SACROSONGU” 35-505 Rzeszów, ul. Krośnieńska 34/6
Nr. konta: SWIT: PKOPPLPW Pekao S.A. o/Rzeszów IBAN: PL 34 1240 1792 1111 0010 4290 0462

z dopiskiem: "DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA".
Wszelka pomoc z Państwa strony pozwoli nam kontynuować naszą misję w świecie.
Bóg zapłać. Ks. Andrzej Szpak, założyciel „Echo Sacrosongu”