Kurs teologiczny – wywiad

“Ziarno zostało rzucone” – mówi Krzysztof Gospodarzec, polski koordynator programu…

„Super Express”: – Właśnie zakończył się pierwszy pilotażowy kurs teologiczny po polsku. Przypomnij krótko co to za program.

Krzysztof Gospodarzec: – Kurs teologiczny to diecezjalny program oferowany wiernym
w diecezji brooklińskiej w celu pogłębienia wiary, wiedzy religijnej, jak również służący jeszcze pełniejszemu włączeniu się w pracę przy parafii. Od kilku lat program odbywał się po angielsku i po hiszpańsku, a teraz po raz pierwszy odbył się po polsku.

Cały program trwa trzy miesiące i składa się z 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny. Program zawiera przekrój najważniejszych działów i tematów z teologii, a więc jest liturgia, teologia moralna, Pismo Święte, modlitwa, misja i nauczanie Jezusa, chrześcijanin we współczesnym świecie. Program jest prowadzony przez kapłanów i osoby świeckie z diecezji brooklyńskiej.

Jak oceniłbyś pierwszy kurs teologiczny po polsku?
– Może jeszcze nieco za wcześnie na pełną ocenę, ale moje pierwsze wrażenia i odczucia są bardzo pozytywne. Już latem, kiedy rozmawialiśmy tuż przed rozpoczęciem programu, byłem bardzo mile zaskoczony odzewem ludzi. Otrzymałem wiele telefonów z pytaniami o więcej szczegółów. Dzwoniły nawet osoby z innych stanów i diecezji. Był to sygnał, że ta inicjatywa znajdzie swoich odbiorców i napawało mnie to optymizmem.

Jeszcze bardziej zadowolony jestem teraz, ponieważ wielu uczestników program bardzo się podobał. W pewien sposób rozbudził on duchowy apetyt a wyrażnym wyznacznikiem satysfakcji uczestników jest ich prośba, aby odbyła się kolejna cześć tego programu. Niemniej najlepszą oceną będą owoce, jakie ten program przyniesie w życiu każdego uczestnika jak również w życiu Kościoła.

Co konkretnie program dał uczestnikom?
– Wielu uczestnikom kurs przyniósł pogłębienie wiedzy teologinczej, dał większe i lepsze ogólne spojrzenie na teologię. Ale również przyniósł pogłębienie i umocnienie w wierze, pewien entuzjazm i radość. Uczestnikom towarzyszyły też ludzkie emocje wzruszenia, budowania przyjaźni i odnawiania dawnych znajomości.

Dwie osoby spotkały się ze sobą po 30 latach właśnie na kursie. Miałem odczucie, że w gronie uczestnków panowała zdrowa atmosfera, zrodziła się wspólnota. A dla wielu osób były to swego rodzaju dłuższe rekolekcje.

Czy osiągnęliście założone cele programu?
– Celem tego programu jest pogłębienie wiary i wiedzy religijnej uczestników, jak również zachęta do aktywnego apostolstwa. Na pewno ziarno zostało rzucone. Wiele osób było zadowolonych z poziomu programu i wiele z nich wspominało, że program rzeczywiście odświeżył ich relacje z Panem Bogiem. Wiele osób sięgnęło po różne książki religijne. Natomiast bardzo ważnym elementem jest również zaangażowanie w życie parafii, w życie Kościoła.

Autentyczne i prawdziwe pogłębienie wiary powinno zawsze prowadzić do apostolstwa, do dzielenia się wiarą. I mam nadzieje, że wielu uczestników włączy się w aktywne apostolstwo. Już w czasie programu słyszałem pytania np. o możliwość dalszej edukacji religijnej lub włączenia się w pewne wspólnoty. Wielu uczestników pragnęło kolejnej części programu.

Czy uda się zrealizować kolejną część?
– Przygotowania do pierwszej części trwały prawie dwa lata. Dobrze byłoby, aby ten program na dłużej zagościł w naszej diecezji i podobnie jak wersja angielska, aby mógł być powtarzany przynajmniej raz w roku. Natomiast obecny program pokazał, że jest pewien głód duchowy, zapotrzebowanie wśród wiernych na spotkania o charakterze seminaryjnym.

Podobne lub mniejsze programy, sesje lub prelekcje mogą powstawać na poziomie parafialnym. W Stanach Zjednoczonych bardzo znane są tzw. Bible Study Group. Takie lub podobne spotkania również są przy polskich parafiach, a tam gdzie ich brakuje jest właśnie pole do apostolstwa.

Kto brał udział w programie?
– Było duże zróżnicowanie wiekowe. I to bardzo dobrze, bo to ukazuje że w każdym wieku człowiek szuka i potrzebuje Boga. To dobrze również z perspektywy dyskusji pomiędzy uczestnikami programu. Mówiąc językiem Ewangelii: „każdy kto szuka Boga jest młodym człowiekiem”, mogę zaryzykować, że byli tylko młodzi ludzie.

Bardzo dobrze, że wśród uczestników programu była grupa młodzieży pracującej. Być może oni będą ewangelicznym zaczynem tak zwanej grupy „young adult”. Dziś w całym Kościele Katolickim tak bardzo brakuje właśnie młodzieży zarówno tej młodszej ze szkoły średniej, młodzieży uniwersyteckiej i grupy młodzieży pracującej.

Kto prowadził spotkania?
– Program prowadziło trzech księży, siostra zakonna i jedna osoba świecka z naszej diecezji. Był to kolejny pozytywny punkt całego programu. Uczestnicy mieli przekrój i bogactwo osobowości jak i prezentacji.

To co mówisz brzmi nieprawdopodobnie dobrze. Czy były jakieś słabości programu?
– (śmiech) Były, były. Tego nie da się uniknąć. Na przykład to, że nie wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w programie mogli się zarejestrować. Kurs ma pewien limit miejsc ze względu na charakter programu jak i salę wykładową. Stąd choć limit grupy jest uzasadniony, to ubolewam, że były osoby które nie mogły wziąć udziału w pierwszej sesji.

Dobrą wiadomością dla tych osób jest informacja, że druga edycja tego samego kursu rozpocznie się jeszcze tej zimy, ale już po nowym roku. Cały program jest naprawdę ciekawy, ale również zakres materiału jest duży, stąd zabrakło trochę czasu na dyskusje w czasie spotkań. Mam nadzieję, że w następnej sesji się
w tym poprawimy.

Wspomniałeś o kolejnej sesji kursu. Ostatnie pytanie: kiedy i gdzie się rozpocznie? Jak się zapisać?
– Kolejny, ten sam kurs będzie się odbywał na Maspeth w kościele Świętego Krzyża (Holy Cross Church). Kurs przewidziany jest na dziesięć spotkań. Pierwsze spotkanie odbędzie się na początku lutego. Spotkania będą odbywały się we wtorki. Opłata kursu $45.

Więcej informacji na temat kursu można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z diecezją lub parafią Świętego Krzyża. Proboszczowie wszystkich polskich parafii powinni mieć również formularze rejestracyjne. W czasie uroczystego zakończenia będą wręczane certyfikaty ukończenia dla wszystkich, którzy spełnili warunki programu, tak jak to się odbyło w czasie naszego ostatniego spotkania.

I na koniec korzystając z okazji chciałbym pogratulować wszystkim uczestnikom ukończenia programu, ale też podziękować osobom z diecezji za zorganizowanie całego kursu, wykładowcom za prowadzenie zajęć oraz księdzu proboszczowi parafii św. Stanisława Kostki za gościnność i umożliwienie przeprowadzenia pierwszego kursu właśnie na Greenpoincie. Dziękuję i życzę Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Rozmawiał Mariusz A. Wolf
Super Ekspress Środa, 22 Grudzień 2010 14:57 red

Orginał wywiadu na stronie Super Ekspresu: