List Biskupa Witolda na Beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia,
Dzisiaj Kościół raduje się z wyniesienia do chwały błogosławionych Prymasa Tysiąclecia Stefana KardynałaWyszyńskiego. Wielu z nas pamięta go jako charyzmatycznego przywódcę duchowego, który wszystko postawił na Maryję.
Przez kilka tygodni trwaliśmy w duchowym przygotowaniu do tego wydarzenia, rozważając treść Jasnogórskich Ślubów Narodu napisanych przez Kardynała Wyszyńskiego w czasie Jego uwięzienia. Nasze przygotowanie do beatyfikacji byłego Prymasa Polski było okazją do przypomnienia Jego nauczania, a także do osobistego rachunku sumienia.
Od dzisiaj z dumą i radością mówimy już nie o Słudze Bożym, ale o Błogosławionym Prymasie Tysiąclecia. Za Jego przyczyną i wstawiennictwem zanosimy więc prośby i błagania o wstawiennictwo przed Bożym obliczem.
Jednak beatyfikacja to nie punkt dojścia, ale jedynie etap na drodze poznawania i wcielania w życie nauczania Prymasa. Tak wiele razy Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński kierował swoje przesłanie do Polaków i Polonii za granicą, wzywał do nawrócenia, pouczał i prosił, abyśmy byli wierni Bogu i Kościołowi. Jako wzór pokazywał nam Maryję, która sam osobiście tak bardzo pokochał. To Jej opiece zawierzył cały nasz Naród. Dla Niego słowa wiara, wierność, patriotyzm nie były sloganami, ale treścią życia.
Drodzy Bracia i Siostry. Radując się w dniu dzisiejszym z tego wielkiego wydarzenia, jakim jest beatyfikacja, zachęcam do tego aby w naszych wspólnotach, po Komunii Świętej, uroczyście odśpiewać TeDeum, wielki hymn „Ciebie Boga wysławiamy”. Niech ta uroczysta pieśń będzie wyrazem naszej wdzięczności wobec Bożej Opatrzności za dar beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Zapraszam wszystkich wiernych na nasze uroczyste dziękczynienie za beatyfikację, które wyrazimy podczas Mszy Dziedzictwa Polskiego, sprawowanej 17 października br. o godzinie 15.00 w Konktatedrze Św. Józefa na Brooklynie.
Niech błogosławiony Kardynał Wyszyński wstawia się za nami!
Łączę modlitwę,
+Witold Mroziewski
Biskup Pomocniczy Diecezji Brooklyn