Matki Bożej Gromnicznej–2 lutego

Msze święte z okazji tego święta w języku polskim odprawimy godz. 6.30, 7:00 i 11:00 rano.

Od niepamiętnych czasów czczono w Kościele pamiątkę przyniesienia przez Maryję Dzieciątka Jezus do Świątyni jerozolimskiej 40 dni po narodzeniu. To święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest w Kościele katolickim 2 lutego. W polskiej tradycji katolickiej obchodzone jest ono jako święto Matki Boskiej Gromnicznej. Akcent położony jest jednak na Osobę Chrystusa, który jest "światłością świata" i "Światłem na oświecenie pogan". Począwszy od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do kościoła świece do pobłogosławienia zwane gromnicami. Nazwa ta wywodzi się od słowa „grom”, gdyż zapalano je w czasie burzy, stawiano w oknie i modlono się o

oddalenie piorunów.  Procesja z płonącymi świecami na początku liturgii jest znakiem nowego kroczenia przez życie w jedności z Jezusem i blaskach Jego ewangelii. Po powrocie do domu dawniej wypalano płomieniem gromnicy krzyż na belce sufitu. Zapalenia gromnicy i wkładanie jej w ręce umierającego oznacza, że na wzór „roztropnych panien” wychodzi on z płonącą lampą na spotkanie swego Oblubieńca.

W tym samym dniu w Kościele powszechnym przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II.