Msza św w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

W niedzielę 11 grudnia 2011, dwa dni przed 30 rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w kościele Świętego Stanisława Kostki na Greenpoincie, została odprawiona uroczysta msza święta w intencji ludzi, którzy w tamtych czasach bohatersko stawali w obronie Polski niepodległej, którzy cierpieli internowania, więzienia, prześladowania i nękania. Modliliśmy się za tych, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę. Modliliśmy się także o wolność i niezawisłość naszej Ojczyzny i o mądrość i Bojaźń Bożą dla ludzi rządzących Polską w obecnym czasie.

Msza święta rozpoczęła się uroczystą procesją, w czasie której wykonano pieśń „Ojczyzno ma”. Procesję prowadzili ministranci, następnie szedł pan Julian z wnukiem, dzieci z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej w Brooklynie pod opieką pani dyrektor Danuty Bronchard, polscy harcerze i harcerki z druhami pp. Bielski i panią Mościcką, Stowarzyszenie Weteranów Polskiej Armii pod przewodnictwem pana Antoniego Chroscielewskiego ze sztandarami i flagami oraz Liga Morska ze sztandarami i flagami. Procesję zamykali kapłani koncelebrujący mszę świętą – ks. Marek Sobczak i ks. Jarosława Lawrenz.

Podczas całej liturgii mszy świętej śpiewał chór Angelus działający przy Polskim Domu Narodowym na Greenpoincie.

Po przyjściu do ołtarza, poczty sztandarowe zajęły miejsca przy bocznych ołtarzach. Ks. Proboszcz powitał wszystkich parafian i gości, reprezentantów organizacji społecznych i politycznych. Pan Julian M. z Krakowa, członek Solidarności, który w dniach stanu wojennego był aresztowany i skazany za działalność w walce o wolna Polskę, złożył symboliczny bukiet kwiatów przed ołtarzem.

Następnie harcerze zaciągnęli straż honorową przed ołtarzem, a pani Luiza Niespor odczytała swój wiersz napisany na dzisiejszą uroczystość.

Rozpoczęła się uroczysta msza święta koncelebrowana, w czasie której harcerze czytali Słowo Boże, modlitwę powszechną oraz przynieśli daru ołtarza podczas procesji na ofiarowanie. Wspaniałą i wzruszającą homilię wygłosił ks. Jarosław Lawrenz.

Mszę świętą zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu Boże coś Polskę.

 

KAZANIE KS. JAROSLAWA LAWRENZA CM

 

Wiersz pani Luizy Niespor “Tamten Grudzień”

 

Już czekaliśmy na narodzenie Dzieciątka Bożego

Zima, grudzień osiemdziesiątego pierwszego

Polacy demokrację budować chcieli

Ojczyznę piękną i wolną w marzeniach swych widzieli.

 

Po dziesiątkach lat goryczy i niezadowolenia

zbudziły się miliony z uśpienia

Nie wszystkim to się wtedy spodobało

Czego ludziom brakuje, czego mają mało?!

 

Nam się żyje świetnie – dobre pensje, domy, samochody

Nikomu nie brak przecież swobody ?!

A jednak ludziom było brak wolności

Dlatego miliony wstąpiły do Solidarności!

 

Ludzie już poczuli wiatr w żagle

Ale to przecież nie przyszło nagle!

Przedtem były dziesiątki lat zniewolenia

O tę wolność ciągle walczyły pokolenia.

 

Aż pewnej nocy grudniowej usłyszałeś pukanie do drzwi

Pan pozwoli za mną — czy to ci się śni?

Rano twoja siostra telewizję włączyła

I Wojciecha w mundurze na ekranie zobaczyła.

 

Widziała jak się łamie konstytucję

Patrzyła jak się tłumi bezkrwawą rewolucję

I zaczęły się pacyfikacje w tym nadzwyczajnym stanie

Rewizje, podsłuchy, szykany, jak na zawołanie.

 

Zamknięte lotniska, prasa nie wychodzi

Telefon milczy, i nikt po lO-tej z domu nie wychodzi

A na ulicach czołgi – pokaz siły i buta

I strajkuje Stocznia i strajkuje Huta.

 

Akcja "Jodła" w pełnym rozkwicie

Górnicy w "Wujku" tracą życie

Polacy, co wy robicie

Po co ZOMO, po co bicie!

 

Kto swą siłę chce pokazać i przeciwko komu?

Brat na brata sie zamierza, w Polsce?! w naszym DOMU?!

Anna krzyczy: "Wytrzymamy"

Oporniki do ubrania sobie przyszywamy.

 

Wrona Orła nie pokona i w to wierzymy

Zło dobrem zwyciężaj – z ust księdza Jerzego słyszymy

Gdy trzeba było, szeregi się zwarły

I wpływ na historię olbrzymi wywarły.

 

I siła modlitwy Polskiego Papieża i Polskiego Narodu pomogła

I po długich miesiącach stan wojenny przemogła

Dziś obchodzimy 30-tą rocznicę tych zdarzeń

Czy Polska jest wreszcie Polska naszych marzeń?

 

Luiza Niespor 2011