Modlitwa o Powołania

win Modlitwa Zgromadzenia Misji o nowe powołania kapłańskie i do życia zakonnego. Modlitwa została ułożona przez Świętego Wincentego a Paulo, założyciela Zgromadzenia Misji (Congregatio Missionis), i jest odmawiana wieczorem przez wszystkich członków Zgromadzenia Misji.

Odmów codziennie tę modlitwę razem z nami.

 

Nadziejo Izraela, Wybawco jego wśród utrapienia,
wejrzyj łaskawie z wysokości niebios.
Spojrzyj i nawiedź winnicę swoją,
użyźnij ją strumieniami wód,
niech się rozkrzewi i umocni,
co zaszczepiła prawica Twoja.
Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało
– błagamy Cię tedy, Pana żniwa,
abyś posłał robotników na żniwo swoje.
Pomnażaj lud swój i napełniaj weselem,
iżby powstały mury Jeruzalem.
Ten jest dom Twój Panie – to jest Twój dom.
Spraw, by nie znalazł się w nim kamień,
którego nie położyła najświętsza dłoń Twoja.
Których zaś wezwałeś –
zachowaj w imię Twoje i uświęć ich w prawdzie. Amen.

 

 

Modlitwa śpiewana przez chór w kościele seminaryjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie