Msza święta za Ojczyznę

Rok 2011 to rok 115 rocznicy istnienia naszej parafii. Pragniemy go ofiarować Bogu, jako dar dziękczynienia za wszelkie dobro, które przez te lata parafia nasza otrzymała on Ojca w niebie.

Jednym z elementów naszego dziękczynienie będzie ofiara mszy świętej składana poprzez pośrednictwo błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko,  którego relikwie pierwszej klasy, mamy zaszczyt przechowywać w naszym kościele w pięknym granitowym relikwiarzu.

Tę specjalną mszę świętą będziemy sprawować w intencjach Ojczyzny, tak jak czynił to bł. ks. Jerzy za swojego życia. Niech On nas prowadzi i zachęca do duchowego wsparcia dla naszej Ojczyzny. Dlatego właśnie, jako dzień modlitw za Ojczyznę wybraliśmy pierwszy czwartek miesiąca, czyli dzień kapłański.  Błogosławiony Ksiądz Jerzy swoje kapłaństwo poświęcił Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie aż po męczeńską śmierć. Nasza modlitewna łączność z nim będzie na pewno pełniejsza i owocniejsza.

Pierwsza taka msza święta za Ojczyznę została odprawiona w pierwszy czwartek miesiąca lutego o godzinie 19.00. W czasie mszy świętej były odczytane fragmenty kazania księdza Jerzego Popiełuszko, które on wygłaszał w czasie specjalnych mszy świętych za Ojczyznę. Na zakończenie mszy świętej zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Nadmienić trzeba także, że Msza święta została poprzedzona nabożeństwem Eucharystycznym, które zawierało między innymi modlitwy za Ojczyznę Sługi Bożego Jana Pawła II oraz litanię do błogosławionego Ks. Jerzego. Modliliśmy się również w intencji o powołania kapłańskie. Nabożeństwo i Adoracja zakończyła się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem oraz odśpiewaniem hymnu Boże coś Polskę…

Serdecznie zapraszamy w pierwszy czwartek marca i w kolejne pierwsze czwartki miesiąca na nabożeństwo (18.30) i mszę świętą (godz. 19.00) w intencji Ojczyzny. Ona potrzebuje naszego modlitewnego wsparcia. Dzielmy się naszą wiara i darami od Boga ofiarując je ku chwale Bożego majestatu i dla zbawienia ludzi.