Nagroda dla kapłana którego znamy…

anau Ks. Andrzej Augustyński, ksiądz ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a’Paulo (Prowincja Polska), który wielokrotnie bywał w naszej parafii głosząc kazania i rekolekcje, otrzymał nagrodę TOTUS, która jest przyznawana w związku z Dniem Papieskim przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wyróżnienia – w postaci statuetki oraz nagrody pieniężnej – przyznawane są w czterech kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, pracy charytatywnej, propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz działalności medialnej dla upamiętnienia postaci bp. Jana Chrapka. Ks. Andrzej otrzymał nagrodę w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Jest on bowiem przewodniczącym działającego od 18 lat Stowarzyszenia „Siemacha” w Krakowie – organizacji pożytku publicznego, wspomagającej rozwój dzieci i młodzieży w 24 placówkach w Krakowie i w Polsce.Sieć tych placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuuje tradycje „Domu schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców” założonego w XIX w. w Krakowie przez ks. Kazimierza Siemaszko CM. Ks. Augustyński jest również prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego DEMOS i przewodniczącym Komisji ds. Wychowania Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej.

Księdzu Andrzejowi serdecznie gratulujemy otrzymanej nagrody i życzymy wielu lask Bożych w prowadzeniu tak wspaniałego dzieła troski o dzieci i młodzież.

Przeczytaj więcej na stronie eKAI: