New picture of Saint John Paul II

Our parishioner Bogdan Kujawski painted beautiful picture of Saint john Paul II, pope, who establish the Divine Mercy Solemnity for the whole Catholic Church on the Second Sunday of Easter.

Nasz parafianin Bogdan Kujawski namalował przepiękny obraz Św. Jana Pawła II, papieża, który ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła, obchodzone w 2 niedzieleę wielkanocy.

JPII-kujawski