Nie przegap wyborów w Polsce

Przypominamy, że powoli konczy się termin zapisów na wybory prezydenckie w Polsce. W USA głosowanie będzie korespondencyjnie, ale trzeba się zarejstrować:
Wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

Nazwisko
Imię (imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce pobytu wyborcy za granicą
Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź do:

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie:
e-mailowo: waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl
pisemnie, na adres: Consular Section, 2224 Wyoming Ave. NW. Waszyngton, D.C. 20008
ustnie: w siedzibie 2224 Wyoming Ave. NW. Waszyngton, D.C. 20008
telefonicznie, nr tel.: 202-499-1930
faksem, nr faksu: 202-483-5785
Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku:
e-mailowo: nowyjork.wybory@msz.gov.pl
pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016
ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
telefonicznie, nr tel.: 646 – 237 2145 w godzinach: 10.00 – 14.00 (pozostawienie wiadomości na sekretarce nie jest równoznaczne z zapisem do spisu)
faksem, nr faksu: +1 646 237 2116
Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles:
e-mailowo: la.polishconsulate@msz.gov.pl
pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 12400 Wilshire Blvd, Suite 555, Los Angeles, CA 90025,
ustnie: w siedzibie Konsulatu
telefonicznie – nr tel.: +1 310 442 85 00,
faksem, nr faksu: +1 310 442 8515
Konsulatu Generalnego RP w Houston:
e-mailowo: houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl
pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056
ustnie, w siedzibie: 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056
telefonicznie: +1 713 479 6770
faksem, nr faksu: +1 713 993 9685
Konsulatu Generalnego RP w Chicago:
e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl ; chicago.legal@msz.gov.pl
pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
ustnie: w siedzibie 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
telefonicznie, nr tel.: 312 337 8166
faksem, nr faksu: 312 255 1698