Niedziela Trójcy Świętej

Pierwsza encyklika napisana przez papieża Benedykta nosi tytuł „Bóg jest Miłością” –są to słowa zaczerpnięte z Pierwszego listu św. Jana. Na pewno te słowa obijają nam uszy na tyle często, że przestaliśmy zastanawiać się nad ich znaczeniem. Fajnie, Bóg jest miłością, powtarzamy mechanicznie, i tyle. Papież Benedykt każe nam zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę. Praktycznie wszystkie religie na świecie traktują Boga jako dobro. W większości z nich, to człowiek zaczyna poszukiwanie Boga. A ponieważ nasze ludzkie poznanie jest ograniczone, stąd człowiek dochodzi tylko do ograniczonego pojęcia i odczucia Boga.Papież podkreśla, że w chrześcijaństwie jest inaczej. W chrześcijaństwie, to Bóg szuka człowieka. Chrystus przychodzi, aby odnaleźć człowieka zagubionego i doprowadzić go do pełni życia w Bogu. Dlatego Chrystus objawia nam samego Siebie, objawia nam Ojca, objawia nam Ducha Św. Ukazuje Trójcę boskich osób, lecz Jedynego Boga. Ukazuje kim Bóg jest naprawdę i jakie są Jego przymioty. Jednym słowem, to Bóg daje nam się poznać takim, jakim rzeczywiście jest. Św. Jan Ewangelista napisał bardzo znamienne słowa – „Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy w kto w Niego wierzy nie zginął, lecz miał życie wieczne”. Zestawiając te słowa z objawieniem Chrystusa dostrzegamy, że najbardziej charakterystyczną cechą Boga jest miłość. Nie moc, nie władza, nie chęć karania – lecz miłość. Bóg jest miłością. Miłość zawsze oznacza bliskość ku drugiej osobie i gotowość udzielania z pełni siebie. Kiedy kocham , to staram się dac jak najwięcej dla dobra kochanej osoby, nie, aby ją skrzywdzić, lecz aby się czuła dobrze, bezpiecznie, radośnie, dobrze. Trójca Święta, ten przymiot Boga, który trudno nam objąć ludzkim rozumem, jest idealnym wyrazem miłości – Jeden Bóg, ale w Trójcy boskich osób żyjących w nierozerwalnym związku wzajemnej miłości. Jeden Bóg, działający dla zbawienia człowieka i udzielający się we wzajemnej Miłości Ojca i Syna i Ducha Św. Aby lepiej poznać tajemnicę Trójcy Osób nie wystarczy tylko rozmyślać w ludzkich kategoriach poznania i twierdzić to niemożliwe. Boga da się poznać dokładniej wówczas, gdy będziesz Nim żył. Dlatego tak bardzo ważne jest nasze życie sakramentalne. Spotkanie się z Bogiem w sakramentach, w których ON daje nam Siebie. Żyjąc życiem sakramentalnym i w ten sposób napełniając się Bogiem dochodzimy do lepszego poznania Boga. Napełniając się Bogiem, nasza miłość zostaje ubogacona Bożą miłością, Miłością Trójcy Świętej. Rozpoczynamy i kończymy dzień znakiem krzyża świętego i słowami w Imię Ojca i Syna i Ducha Św. Jakże byłoby to cudowne, gdybyśmy cokolwiek czynimy w życiu, czynili w Imię Trójcy Przenajświętszej i razem z Nią. Nasze słowa i czyny wspierane byłyby wtedy prawdziwą, doskonałą miłością. Zło może by nie zniknęło ze świata od razu, ale Ty, działając z Trójcą boskich osób, na pewno nie byłbyś szerzycielem tego zła. Przeciwnie, budowałbyś miłość. O to się módlmy w czasie tej mszy św. MS