Nowy Prowincjał

We wtorek, 27 września 2016, w uroczystość Św. Wincentego a Paulo, urząd Superiora Prowincjalnego w Prowincji Nowej Anglii Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, objął wybrany przez większość kapłanów naszej Prowincji, ksiądz Grzegorz Marek Sadowski. Ksiądz Sadowski otrzymał święcenia kapłanskie 28 maja 1994 roku w Krakowie. Po latach pracy w Prowincji Polskiej Zgromadzenia Misji został oddelegowany do Prowincji Nowej Anglii w USA, gdzie pracował w różnych parafiach. Przed objęciem urzędu Prowincjała, ks. Sadowski był Ekonomem Prowincji i pełnił funkcję proboszcza parafii Św. Michała w Derby, CT. Gratulujemy ks. Sadowskiemu wyboru i zapewniamy o wsparciu modlitewnym, aby z Bożą mocą dobrze pełnił posługę wobec Zgromadzenia Misji w Prowincji Nowej Anglii.