O Polskiej Szkole Dokształcającej słów kilka…

W nowojorskim Nowym Dzienniku z dnia 27-28 września 2014 ukazał się artykuł o Polskiej Szkole Dokształcającej im. Marii Konopnickiej, działającej na terenie naszej parafii, oraz o wizycie pana kapitana Tadeusza Wrony u uczniów szkoły. Zachęcamy do przeczytania artukułu – format pdf