Oddaj auto dla biednych za pomocą organizacji Św. Wincentego a Paulo.

Oddaj swoje auto na biednych za pomocą Stowarzyszenia Świętego Vincentego a Paulo  (St. Vincent de Paul Society). Jest to niedochodowa fundacja (założona w 1855 roku) pomagająca biednym, która przyjmuje używane auta w każdej kondycji i “stadium życia”, sprzedaje je, a ofiarodawcom wydaje dokument umożliwiający odpis podatkowy na dorocznym oświadczeniu podatkowym.   Mimo, że oddaje się używane auto za darmo, to jednak odpis podatkowy przynosi darczyńcy wymierną korzyść. A przede wszystkim, pomoc okazana jest biednym, gdyż pieniądze ze sprzedaży auta idą na ten cel. Jest to organizacja godna polecenia i sprawnie pomagająca biednym od ponad 150 lat.

http://www.yes-svdp.org/

Nr. kontaktowy 718-491-2525

SVDP, New York
Council of New York
1011 1st Avenue #607
New York, NY 10022
Phone: 212-755-8615