Odwołana religia

We wtorek 15 listopada 2011 nie będzie zajęć religii dla klasy piątej. Lekcje religii dla klasy drugiej tego dnia będą odbywały się normalnie wg planu. Zapraszmy wszystkich uczniów i rodziców na zakończenie nabożeństwa 40 godzinnego.