Katecheza dla dzieci

 

Rok szkolny – katechetyczny 2021-22

I. PROGRAM ZAJĘĆ I CAŁOROCZNY KALENDARZ KATECHEZY I SPOTKAŃ W KOŚCIELE kliknij tutaj:  PROGRAM & KALENDARZ 2021-22

ZADANIE DOMOWE na środę 15 grudnia ( 8 grudnia – święto Niepokalnageo Poczęcia – zamiast katechezy zapraszamy na mszę świętą w kościele wg grafiku w biuletynie)   

 kl. 1 str. 25

 kl. 4 str. 24

ZADANIE DOMOWE na piątek 10 grudnia  

KL 2   str. 31

kl. 5  str. 22

kl. 6  str. 27

kl. 7  str. 25

————————————————————————————-

II. REJESTRACJA 

FORMA DO REJESTRACJI -Formularz do rejestracji 2021-22 kliknij tutaj: Formularz Rejestracja 2021 

Opłata za katechezę: $180 za jedno dziecko, $100 za drugie dziecko,  trzecie dziecko i więcej bezpłatnie. Podczas rejestracji będzie również dystrybucja podręczników. Opłata za podręcznik do każdej klasy $15.

————————————————————————————

Kontakt w sprawach dotyczących katechezy                                      Parafia  tel: 718-388-0170                                                                                           

Dyrektor Programu Katechetycznego:  dr Krzysztof Gospodarzec

Tel: 631-875-8413

Email: chriskostka607@gmail.com  

  ——————————————————————————–

Inne wytyczne Programu Katechetycznego:                                                       OGÓLNE  ZASADY I PRZEPISY PROGRAMU  kliknij tutaj:  Policy for Religious Education -Kostka