Sakramenty

SAKRAMENT POJEDNANIA – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

 • Od poniedziałku do soboty od 7:00 do 8:00 rano.

 • W soboty dodatkowo 16:00 do 17:25 oraz 18:30 do 19:30 (w dolnym kościele)

 • Pierwszy piątek miesiąca: 7-8 rano oraz
  od 18:00 do 20:00 (w dolnym kościele).

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 • Chrzty prosimy zgłaszać jeden miesiąc przed wybraną datą. Chrzty odbywają się w każdą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 13:00.

 • Chrzestni muszą spełniać następujące warunki:

  1. ukończone 16 lat,
  2. mieć sakrament bierzmowania,
  3. należeć do parafii,
  4. być PRAKTYKUJĄCYMI KATOLIKAMI czyli uczestniczyć w życiu Kościoła, sakramentach, itp
  5. mieć sakramentalny związek małżeński (ślub kościelny), o ile nie jest osoba samotną.

  Artykuł na temat Rodziców Chrzestnych…

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • Ślub musi być ustalony ze swoją parafią przynajmniej sześć miesięcy przed datą ślubu, gdyż takie są przepisy diecezjalne. Narzeczni są proszeni o spotkanie się z kapłanem w celu omówienia szczegółów dotyczących przygotowań.

 • Narzeczeni muszą odbyć spotkanie wg programu Pre-Cana. Takie spotknia w języku polskim odbywają się w parafii Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie w pierwsze soboty maja i listopada od 9 do 14 z przerwą na lunch. 

  Bardzo prosimy o rejestrację w kancelarii parafialnej najpóźniej jeden tydzień przed kursem. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej można dokonać osobiście lub przez telefon 718-388-0170 (poniedziałek – piątek od 9 do 15).   Można wysłać także informacje drogą pocztową podając imiona i nazwiska narzeczonych oraz numer telefonu kontaktowego.

I-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej trwa trzy lata. Przy naszej parafii lekcje religii przygotowujące do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej odbywają się w poniedziałek lub w środy (j. angielski) po południu.

 • Tu można znaleźć formularz do zapisania dziecka na lekcje religii w języku polskim (formularz)

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • Sakramentu Bierzmowania w naszej diecezji jest udzielany w klasie siódmej. Dziecko jest zobowiązane do kontynuowania uczestnictwa w zajęciach religii od klasy pierwszej. Nauka religii odbywa się w środy po południu.

 • Tu można znaleźć formularz do zapisania dziecka na lekcje religii w języku polskim (formularz)

SAKRAMENT CHORYCH

 • W sprawie Sakramentu Chorych prosimy dzwonić na plebanię, aby kapłan mógł odwiedzić chorego w celu spowiedzi, komunii świętej i namaszczenia świętym olejem chorych.

 • W niebezpieczeństwie śmierci prosimy o jak najszybszy kontakt z parafią.