FLAG DAY- JUNE 14, 2010

In the United States, Flag Day is celebrated on June 14. It commemorates the adoption of the flag of the United States, which happened that day by resolution of the Second Continental Congress in 1777. In 1916, President Woodrow Wilson issued a proclamation that officially established June 14 as Flag Day; in August 1949, National Flag Day was established by an Act of Congress.   Continue reading FLAG DAY- JUNE 14, 2010

14 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci

Naszą modlitwą obejmujemy dzisiaj wszystkich, którzy zgineli w hitlerowskich obozach zagłady. Pamiętamy w szczególny sposób o naszych braciach Polakach.  Albowiem, 70 lat temu, dnia 14 czerwca 1940 r. do Auschwitz przyjechał PIERWSZY transport z więzienia w Tarnowie liczący 728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Continue reading 14 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci

Święcenia Kapłańskie – zdjęcia * Ordination’s photos

If you are interested to see an Ordination Ceremony of a new priests (of the Vincentian Fathers of the Province of Poland) in the seminary church in Krakow, click here…

                              or VIDEO  (in Polish)

Jeżeli jesteś zainteresowany jak wyglądają święcenia kapłańskie, znajdziesz tu zdjęcia ze święcen w kościele seminaryjnym Księży Misjonarzy w Krakowie dla Prowincji Polskiej.

                               albo VIDEO (po polsku)

ZAKOŃCZENIE ROKU KAPŁAŃSKIEGO

Dziękujmy Bogu za dar kapłaństwa!

Kończy się dzisiaj Rok Kapłański. Kapłani parafii Świętego Stanisława Kostki dziękują bardzo serdecznie wszystkim za modlitwy w ich intencji w ciągu tych szczególnych dla nich miesięcy. Były one na pewno wyrazem Waszej miłości i pomocne. Pamiętajcie, że modlitwy  są zawsze pomocne w walce o świętość i doskonałość. Bardzo serdecznie pragniemy podziękować uczniom szkoły Świętego Stanisława Kostki na Greenponcie za ich modlitewne wsparcie, gdyż studenci wybrali sobie kapłana, o którym pamiętali przez cały rok.

„Panie, dziękujmy Ci, że otworzyłeś Twoje serce dla nas, że w Twojej śmierci i w Twoim zmartwychwstaniu stałeś się źródłem życia.  Spraw, abyśmy byli osobami żyjącymi, żyjącymi dzięki Twemu źródłu; spraw, abyśmy i my byli źródłami dającymi współczesnym wodę życia. Dziękujemy za łaskę kapłańskiego posługiwania. Panie, błogosław nam, i błogosław wszystkim ludziom naszego czasu, którzy są spragnieni i poszukujący. Amen.”   (Benedykt XVI, 11.06.2010 r.) 

św. Wincenty a Paulo, módl się za nami!
św. Janie Mario Vianney, módl się za nami!
bł. Jerzy Popiełuszko, módl się za nami

Procesja Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała to dzień szczególny dla nas wierzących, albowiem wyrażamy Bogu naszą wdzięczność, że zostawił się dla nas jako pokarm, abyśmy przyjmując Go, w Niego się przemieniali i upodabniali.  Jest to także okazja do zamanifestowania przed światem, że pod postacią białej konsekrowanej Hostii jest obecny ON, Bóg Żywy i Prawdziwy. Continue reading Procesja Bożego Ciała

ks. Jerzy Popiełuszko – pantomima

W sobotę 5 czerwca 2010, po mszy świętej wieczornej, młodzież oraz ministranci naszej parafii, przedstawili pantomimę o życiu i śmierci ks. Jerzego Popiełuszko. Było to modlitewne wprowadzenie do uroczystości beatyfikacyjnych tego polskiego kapłana, opiekuna Solidarności i robotników, walczącego o dobro i prawdę, a   zamordowanego przez służbę bezpieczeństwa komunistycznego reżimu w 1984 roku. Nie mogliśmy być obecni fizycznie na beatyfikacji, ale duchowo łączył nas on – miłośnik Jezusa Chrystusa, którego kochał i któremu bezgranicznie ufał. Continue reading ks. Jerzy Popiełuszko – pantomima

Fr. Albert’s First Mass photos

Zdjęcia z Prymicji Ojca Alberta –
dzięki nieznanemu na razie fotografowi – mamy dostęp do wspaniałych zdjęć z uroczystości prymicyjnych. Oto One – ukazują piękną liturgię, jak i moment błogosławieństwa prymycyjnego, które Ojciec Albert udziałał w wydzielonej części auli szkoły świętego Stanisława Kostki. Był też poczęstunek i okozja do zapoznania się…. 

ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI PRYMICYJNYCH

Boże Ciało…. Corpus Christi

June 6 is the Feast of the Body and Blood of Christ.  As in the past years, after the 11:30 solemn Mass, we will exit the church onto the street to manifest our faith in the true and real presence of Christ in the Blessed Sacrament.  We request that those organizations and families who prepared altars in past years, honor Christ in a similar manner this year.  We encourage parents to bring their children to participate in the procession on that day.  Let our presence express our gratitude to Christ for being with us always in such a mysterious way, as is the Eucharist. 
Photos from the last year…

6 czerwca przypada Uroczystość Bożego Ciała. Podobnie jak w latach ubiegłych, po uroczystej mszy świętej o godzinie 11:30, wyjdziemy na ulice naszej dzielnicy, aby zamanifestować naszą wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie. Prosimy już dzisiaj, aby osoby, które przygotowywały ołtarze w latach ubiegłych, również i w tym roku uczciły Chrystusa w podobny sposób. Zachęcamy rodziców do przyprowadzenia dzieci na procesję, do zorganizowania dziewczynek do sypania kwiatków przez Chrystusem. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej procesji w tym dniu. Niech nasza obecność wyraża nasze podziękowanie Chrystusowi za to, że zawsze jest z nami w tak niepojęty sposób, jakim jest Eucharystia.