CHURCHES REOPEN /// OTWARCIE KOŚCIOŁÓW

Diecezja Brooklyn otwiera kościoły na msze z udziałem wiernych od poniedziałku 29 czerwca!!! Będzie obowiązywała zasada 25% pojemności kościoła oraz maseczki i dotychczasowe obostrzenia higieniczne.

Diocese of Brooklyn reopens churches for public masses on Monday, June 29th, with 25% capacity limit!!!

Corpus Christi Procession — Procesja na Boże Ciało 2020

Procesja Bożego Ciała 2020 w zdjęciach. Autorką fotoreportażu jest znana wszystkim pani Zosia Zelewska-Bobrowska. Serdecznie dziękujemy Pani Zofio za udostępnienie zdjęć.

The Body and Blood of Jesus (Corpus Christi) Procession 2020. We say  “Thank You” to Mrs. Zofia Zeleski-Bobrowski, the author of the photos from the procession. Continue reading Corpus Christi Procession — Procesja na Boże Ciało 2020