Parafianin i absolwent naszej szkoły odznaczony przez Uniwersytet Jagielloński…

Dr Ralph Józefowicz, absolwent naszej szkoły parafialnej  Sw. Stanisława Kostki, aktywny w życiu naszej parafii, ministrant, członek grupy Krakowianki i Górale, członek Chóru Sw. Cecylii, a także uczeń Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej, został odznaczony prze Uniwerystet Jagielloński w Krakowie. Ralph jest synem Gabryeli i Henryka. Spokrewniony z rodzinami zaangażowanymi w działalność na rzecz parafii i szkoły – Trzebuchowski, Józefiak, Gutt, Bartosiewicz, Zukowski i Walczewski, jak i ich dzieci.

Za niekwestionowany wkład w kształcenie międzynarodowe prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznał Profesorowi Ralphowi Jozefowiczowi Medal "Merentibus". Sylwetkę zasłużonego dla tej Uczelni Profesora przybliżył w laudacji prof. Piotr Laidler, prorektor ds. Collegium Medicum UJ. Sylwetka okazuje się w linku
http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-foto/-/journal_content/56_INSTANCE_iSE9/10172/67768392