Penance * Spowiedź

Spowiedź święta przed uroczystościami Wszystkich Świętych w naszej parafii:

Piątek (10.29.2010)   7:00- 8:00 rano oraz 18:00 – 20:00
Sobota  (10.29.2010)  7:00- 8:00 rano oraz 16:00 – 17:30 i 18:30-19:30
Niedziela (10.31. 2010)   Spowiedzi nie słuchamy
Poniedziałek (11.1.2010)   7:00- 8:00 rano oraz 18:00 – 19:00

Sacrament of Penance before All Saints Day in our parish:

Friday (10.29.2010)   7:00- 8:00 AM and 6:00PM – 8:00PM
Saturday  (10.29.2010)  7:00- 8:00 AM  and  4:00PM – 5:30PM 6:30PM – 7:30PM
Sunday (10.31. 2010)   No Confession
Monday (11.1.2010)   7:00- 8:00 AM and  6:00PM – 7:00PM