Peregrynacja obrazu po domach…

W  115,  jubileuszowym, roku naszej parafii, przypada z utęsknieniem oczekiwana i bliska sercu beatyfikacja Jana Pawła II.
Duchowym przygotowaniem do beatyfikacji i wyrazem naszej wdzięczności za nią, jak i za 115 lat istnienia naszej parafii, niech będzie peregrynacja obrazu Bożego Miłosierdzia po domach w naszej parafii, którą rozpoczęliśmy w niedzielę 13 lutego po wieczornej mszy świętej.

Wierzymy, że wiele rodzin zapragnie zabierać specjalnie przygotowany na tę okazje obraz Bożego Miłosierdzia do swojego domu, aby tam, modląc się wspólnie z bliskimi i sąsiadami, wypraszać dla siebie i dla całej naszej parafii łaski od Boga.

Kościół uznał, że życie Karola Wojtyły, Jana Pawła Drugiego, to życie według Bożych cnót, czego konsekwencją jest ogłoszenie naszego ukochanego Ojca Świętego błogosławionym…

Pragniemy i my, parafia św. Stanisława Kostki w Brooklynie, podziękować Bogu za Jego świętość, miłość do Boga, za przykład życia, który nam pozostawił, za Jego wiarę. Pragniemy podziękować za to, iż ten człowiek, święty za życia, a obecnie żyjący między Świętymi w niebie, stawiał swoje stopy na posadzce naszego kościoła, klęczał przed tabernakulum i modlił się przy naszym ołtarzu, gdy w 1969 roku odwiedził naszą parafię jako kardynał.

Wiemy, że to Jan Paweł II przyczynił się do realizacji objawień o Miłosierdziu Bożym Siostrze Faustynie i to on ustanowił dla całego Kościoła Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Sam odszedł do domu Boga w wigilię tej uroczystości. Teraz będzie beatyfikowany w 80 roku od pierwszych objawień Siostrze Faustynie Kowalskiej, które rozpoczęły się 22 lutego 1931 roku…

Pan Jezus przekazał św. Faustynie (Dz. 59) zapewniając nas, że żadna dusza nie zginie, a gdy chociaż jeden raz odmówi koronkę to nawet najcięższy grzesznik dostąpi wielkiego Miłosierdzia w godzinie śmierci.

Dlatego pragniemy szerzyć prawdę o Bożym Miłosierdziu, i włączyć się w dzieło, o które tak bardzo troszczył się Jan Paweł Drugi. Pragniemy jednocześnie dać okazję do stanięcia twarzą w twarz z Bożym Miłosierdziem w naszych rodzinach, które niejednokrotnie potrzebują nawrócenia i mocy Bożej do przemiany życia. Stąd zrodziła się potrzeba peregrynacji obrazu po naszej parafii w tym roku miłosierdzia i łaski od Pana.

 Na czym polega peregrynacja?

Obraz Bożego Miłosierdzia będzie zabierany przez rodzinę po wieczornej mszy świętej i przynoszony na mszę św. wieczorną dnia następnego. W domu, rodzina zbierze się na modlitwie, aby wielbiąc Boga wspólnie z bliskimi i sąsiadami, wypraszać dla siebie i dla całej naszej parafii miłosierdzie i łaski od Boga potrzebne do przemiany serca.

Tak bardzo zabiegamy o wiele dóbr materialnych czy emocjonalnych. Nie można zapominać o dobrach duchowych, którymi pragnie obdarzyć nas Bóg.  Tych darów nie zdobędziemy za pieniądze, nikt ich nie prześle nam pocztą mailową czy sms-em, nie posiądziemy ich na siłowni, gdzie wykształcamy mięśnie. Zdobyć je możemy otwierając swoje serca na Boga poprzez modlitwy, skupienie i wyciszenie.  Skorzystajmy zatem z tej niecodziennej okazji, aby być bliżej Boga wpatrując się w poświęcony obraz Jezusa Miłosiernego.

Po modlitwie będzie można podjąć szczególne zobowiązania duchowe lub charytatywne, które będą wpisywane do specjalnej księgi zobowiązań. Będzie to nie tylko okazja do podjęcia duchowego wysiłku, ale także cenna pomoc dla innych.

Zapisy rodzin pragnących wziąć obraz są prowadzone w kancelarii parafialnej lub w zakrystii po mszach świętych niedzielnych.

Zapraszamy i zachęcamy także wszystkich parafian i gości do odprawiania Godziny Miłosierdzia o godz: 15:00, oraz do odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego. Jest to jak przekazał Pan Jezus w Dzienniczku św. Faustynie (Dz. 59) godzina wielkiego Miłosierdzia dla świata.