Peregrynacja…

Wkraczamy w czwarty tydzień peregrynacji obrazu Miłosierdzia Bożego po rodzinach naszej parafii. Czynimy to w dziękczynieniu za dar beatyfikacji Jana Pawła II, wielkiego promotora Miłosierdzia Bożego, oraz z okazji 115 rocznicy istnienia naszej parafii. Pragniemy wyprosić dla nas wszystkich więcej łask Bożych i podziękować za te codzienne odbierane. Zachęcamy, aby WSZYSTKIE rodziny chętnie brały obraz do swoich mieszkań na  wspólną modlitwę.    >>> WIĘCEJ O PEREGRYNACJI MOŻNA PRZECZYTAĆ W POPRZEDNIM ARTYKULE NA NASZEJ STRONIE