Pielgrzymka piesza

Od wielu lat, co roku, coraz większa rzesza pielgrzymów, młodych i starszych, wyrusza na szlak prowadzący z Great Meadows w New Jersey do Sanktuarium Matki Boże w amerykańskiej Częstochowie, w Doylestown, Pensylwania, okazując, mimo trudu pielgrzymowania i zmęczenia, entuzjazm wiary i wielką wartość wspólnoty uczniów Pana. Od dnia 5 sierpnia 2010 pielgrzymi idą pokłonić się naszej Matce i Królowej, niosąc intencje osobiste, parafialne, społeczne, narodowe. Idą przed wszystkim, aby wyznać przed Bogiem swoją wiarę i w podziękowaniu za otrzymywane od Niego łaski, które często wyprasza dla nas nasza Pani i Matka Zbawiciela.   

W tej pielgrzymce do amerykańskiej Częstochowy idzie wiele osób związanych z parafią Świętego Stanisława Kostki na Greenpoincie. Cieszymy się, że reprezentują nas w tym pieszym pielgrzymowaniu do stóp tronu naszej matki i Pani, Częstochowskiej Maryi. Niosą w sercu odrobinę nas wszystkich. Idą, aby zanieść nasze podziękowania i modlitwy.

Dlatego też, wszystkich, którzy nie mogli z rożnych racji pójść na pielgrzymkę, zapraszamy do duchowego wędrowania i łączności modlitewnej z pielgrzymami. Wspierajmy ich duchowo – modlitwą, medytacją, dobrymi uczynkami, postem, pokutą, nawróceniem…

 Bądźmy jednością w pielgrzymowaniu, które jest jakże wielkim dawaniem świadectwa wiary wobec świata zagonionego za chwilowymi troskami i zagubionego we własnym zagonieniu. Wszyscy razem dawajmy świadectwo wiary od wielkości, dobroci i miłości Boga poprzez nasze codzienne życie.

Pielgrzymi – jesteśmy z Wami!!

Maryjo Królowo Polski – módl się za nami!