Pielgrzymka polska do O. Pio na Manhattan

W sobotę 28 stycznia 2012 nasi parafianie udali się z pielgrzymką do kościoła Ojców Kapucynów pw. Św. Jana Chrzciciela na Manhattanie, przy 210 W 31 Street, gdzie są relikwie świętego Ojca Pio. Była to druga pielgrzymka polska, zainicjowana przez naszą parafię dla całej nowojorskiej Polonii, aby pomóc w stworzeniu w tamtejszym kościele Sanktuarium Św. Ojca Pio.

W pielgrzymce uczestniczyło blisko 60 osób, z których 35 pojechało autobusem zorganizowanym przez naszą parafię. Część osób dojechała metrem, autobusami i własnymi samochodami. Nasze spotkanie rozpoczęło się od modlitwy i odczytania próśb zanoszonych do Boga przez pośrednictwo Św. Ojca Pio. Po godzinie 18 rozpoczęła się msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ks. Paweł, a koncelebrowali ks. Marek Sobczak oraz ks. Jan Urbaniak.

Ks. Paweł, misjonarz w Libanie, wygłosił Słowo Boże, nawiązując do życia duchowego Ojca Pio, jego zaleceń i pouczeń dotyczących życia modlitewnego oraz do Ewangelii niedzielnej. Człowiek musi się znaleźć w ciszy, aby móc rozmawiać z Bogiem i cierpliwie czekać na Bożą odpowiedź na postawione prośby. Ojciec Paweł zachęcał nas do modlitwy ducha, do zanurzenia się w Jego Miłości. Ojciec Paweł zaprosił nas także abyśmy spotykali się w sanktuarium Ojca Pio w każdą czwartą sobotę miesiąca na mszy świętej o godzinie 18.00.

Po mszy świętej można było zapoznać się z relikwiami Ojca Pio zgromadzonymi przez Ojców Kapucynów w tej świątyni – między innymi chusteczkę z plamami krwi ze stygmatów, relikwie włosów, kawałek skóry z okolic stygmatów, rękawiczki czy kawałek habitu zakonnego Ojca Pio.

Na zakończenie spotkania był poczęstunek kawą i smakowitymi domowymi wypiekami, które przygotowały z dobroci serca pani z naszej parafii.