Pierwsze piątki miesiąca

eucharist-manna-from-heavenPiątek w tradycji Kościoła ma bardzo wielką symbolikę. To dziń śmierci Pana Jezusa na krzyżu – Jego Serce zostało przebite włócznią żołnierza. Z tej racji w objawieniach Pana Jezusa złożonymi św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przekazał czcicielom swego Serca 12 obietnic: 

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.    2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.     3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.   4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.    5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.    6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.    7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.    8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.    9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.     10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.     11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.     12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów, i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Dunasta obietnica zachęca nas w szczególny sposób do praktykowania przyjmowania Kominii świętej, aby dostąpić największej u Jezusa łaski – śmierci w stanie łaski uświęcającej. Warunek jest jeden – przez dziewięć kolejnych piątków miesiąca trzeba nam pojednać się z Bogiem i przystąpić do Komunii św. z zastrzeżeniem, że pierwszopiątkową Komunię chcemy przyjmować w duchu miłości wynagradzającej.