PODSTAWOWY PROGRAM TEOLOGICZNY

Diecezjalny Instytut Duszpasterski zaprasza na 10-tygodniowy  Podstawowy Program Teologiczny: „Wypłyń na Głębię” (20 godzin) w języku polskim. Kurs jest adresowany dla każdego, ale szczególnie zapraszamy: osoby zaangażowane w Radach Parafialnych, we wspólnotach parafialnych, wszystkich tych, którzy biorą czynny udział  w życiu parafialnym: lektorów, Szafarzy Eucharystycznych oraz tych wszystkich, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiary i wiedzy religijnej.

­­­­­­­­­­­­­­Czas kursu: 10 tygodni – od lutego do maja 2011.  Kurs będzie we wtorki w godzinach od  7:15pm do 9:15pm.   Miejsce: salka przy parafii Św. Krzyża, (Holy Cross Church) Maspeth.   Prowadzący: Kapłani i osoby świeckie z diecezji Brooklyn.    Opłata: $45.   W czasie uroczystego zakończenia będą wręczane certyfikaty ukończenia dla wszystkich, którzy spełnili warunki programu.      Więcej informacji na temat kursu i rejestracji:   parafia Św. Krzyża – 718-894-1387 lub diecezja 718-229-8001 ext. 350

Forma rejestracji

Broszurka o kursie