Podziękowania

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasze 40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne było pięknym przeżyciem dla każdego z nas, a także wspaniałym świadectwem wiary i uwielbienia dla Jezusa Chrystusa obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie.

Dziękuję wszystkim, którzy przychodzili na nabożeństwa, msze święte, a  szczególnie prywatną adorację. Dziękuję ks. Kanonikowi Thomas Machalski , który wygłaszał kazania na zakończenie oraz innym księżom za ich słowo Boże. Dziękuję serdecznie księdzu Prowincjałowi Zgromadzenia Księży Misjonarzy Prowincji Nowej Anglii, ks. Rafałowi Kopystyńskiemu za przewodniczenie uroczystym Nieszporom i procesji.

Słowa podziękowania kieruję do pani Małgorzaty, organistki, i jej chóru za oprawę muzyczną oraz do pana Jurka, zakrystianina, za przygotowanie kościoła. Serdeczne podziękowania składam dzieciom i ich rodzicom za udział w nabożeństwie końcowym oraz w procesji – dzieciom ze szkoły Św. Stanisława, z Polskiej Szkoły Sobotniej, dzieciom z grup programu religii, dzieciom z grupy Krakowiacy i Górale, tym szczególnie ubranych w stroje ludowe, ministrantom i ministrantkom. Bóg Zapłać Siostrom zakonnym, paniom dyrektorkom szkół i grup dziecięcych. ks. Jarkowi, p. Krzysztofowi za przygotowanie dzieci. Wielkie podziękowania wszystkim Lidze Morskiej oraz Stowarzyszeniom i Grupom parafialnym, które wzięły udział w procesji idąc ze swoimi sztandarami.

Dziękuję, że kościół był wypełniony prawie po brzegi wiernymi parafianami. Było to piękne wyznanie naszej wiary. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali i w biurze parafialnym w ramach przygotowań do nabożeństwa i na plebanii, aby przygotować poczęstunek dla licznie przybyłych księży gości. Za ten „niewidzialny” dar pracy także wielkie podziękowania. Niech Was Bóg za to błogosławi w codzienności dnia.

Zdjęcia z uroczystych Nieszporów kończących 3 dniowe nabożeństwo