Polska Szkoła dla Jana Pawła II

W szóstą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej przygotowała wystawę prac plastycznych, wykonanych w ramach szkolnego konkursu „ Ojciec Święty Jan Paweł II w pamięci i oczach dziecka”. Prace wystawiono w górnym i dolnym kościele. (czytaj więcej na ten temat tutaj…)

W niedzielę 3 kwietnia dzieci z Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej przedstawiły montaż słowno-muzyczny. Na wstępie w narracji uczennice przypomniały najważniejsze wydarzenia z życia Ojca Świetego, po to by jak powiedziano „ ożył w naszych umysłach, sercach i życiu”. Informacje były przeplatane poezją oraz śpiewem znanych pieśni takich jak: Bądz pozdrowiony Gościu nasz, Barka, Czarna Madonno, Abba Ojcze.

Uroczystego chatrakteru nadały stroje ludowe dzieci, chorągiewki papieskie i polskie w rączkach dzieci. Znamienny był także wystrój kościoła, obok okazałego portretu Ojca Świętgo, przedstawiającego Jego czuwanie z góry nad naszą Ojczyzną, stał pusty tron na którym dziewczynka w białej sukience złożyła kwiaty. Podczas wspomnień pielgrzymek Ojca Świętego, ośmioro dzieci wystąpiło z planszami na których wypisany był rok i motto przewodnie każdej pielgrzymki do Polski. W tym czasie zgromadzeni wierni usłyszeli także głos Jana Pawła II, wysłuchując fragmentu przemówienia z Łagiewnik. W chwili podania daty i godziny odejścia naszego Ojca Świętego do Domu Ojca, chłopcy postawili przed tronem papieskim zapalone świece. W dalszej części programu uczennica przypomniała fragment testamenu Jana Pawła II, a potem odmówiła modlitwę o wyproszenie łask za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali Apel Jasnogórski.