Poświęcenie relikwiarza Bł. Jana Pawła II

relikwiarz1a„Powrót po latach…”

Każdy powrót osoby kochanej, cenionej, obdarowanej szacunkiem jest wyjątkowy i wzruszający. Parafianie kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Brooklynie dnia 19 maja 2013 roku byli uczestnikami szczególnego w swoim rodzaju powrotu osoby, która zapisała się w historii Polski i świata.

O powrót kogo chodzi? Cóż takiego wyjątkowego wydarzyło się w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego w greenpoinckiej parafii polonijnej? Niech naszą ciekawość rozwieją słowa świadka tych wydarzeń. Świadka wydarzeń z dnia 29 września 1969 roku i dzięki Bogu mogącemu uczcić ten niezapomniany powrót w majową niedzielę tego roku.

Był to piękny wrześniowy dzień…” – rozpoczął w swojej homilii ks. Józef Szpilski CM, świadek tamtych wydarzeń – „do naszej parafii przybył ks. Kardynał Karol Wojtyła. Świątynia tego dnia była wypełniona po brzegi… były dzieci ze szkoły parafialnej św. Stanisława Kostki oraz niezliczone tłumy polonijne”. Przypomnijmy, że były to lata, kiedy Polska znajdowała się za tzw. żelazną kurtyną. Ks. Józef wspomina: ”Ks. Kardynał wygłosił wtedy przepiękne kazanie: ”MY CHCEMY BOGA…”, którego treść jest aktualna po dzień dzisiejszy.”

W tym momencie powstaje pytanie, czy ten powrót, który opisujemy w naszej relacji wydarzeń, ks. Kardynała Karola Wojtyły to tylko sentymentalne wspomnienia? To za mało, aby powiedzieć, że było to spotkanie wyjątkowe z człowiekiem, który stał się papieżem; którego wybrano Pasterzem całego Kościoła katolickiego. To więcej niż wspomnienie, albowiem Ks. Józef Szpilski CM dokonał poświęcenia relikwii, pierwszego stopnia, błogosławionego Jana Pawła II w świątyni na Greenpointcie.

Łacińskie słowo reliqium, oznacza: pozostałość, resztki, spadek, spuściznę, dziedzictwo. Kult relikwii w Kościele jest datowany jako wcześniejszy od kultu obrazów i jest związany z prześladowaniami chrześcijan i ich męczeństwem. Kult relikwii rozwinął się w bardzo burzliwym okresie historii Kościoła, w czasie wypraw krzyżowych tj. od XI do XIII wieku, kiedy broniono miejsc związanych z życiem Jezusa Chrystusa w Palestynie. Kiedy będziemy mieli okazję zwiedzać katedry tamtej epoki w „starej” Europie tj. na terytorium Francji, Hiszpanii, Włoch, niejednokrotnie przewodnicy turystyczni będą nam pokazywać przedmioty – relikwie, związane zarówno z samym Chrystusem, jak i Jego uczniami czy Najświętszą Matką. I chociaż kult relikwii miał bardzo ważny wymiar teologiczny to zostało zaprzepaszczone to dziedzictwo przez kupczenie relikwiami, a także oszustwem.

Ks. Józef podkreślił w swojej homilii, że po śmierci papieża Jana Pawła II bardzo szybko pojawiły się pragnienia posiadania tej wyjątkowej pamiątki po świętym – Santo subito – jak głosiły transparenty w czasie mszy św. pogrzebowej na placu św. Piotra, 8 kwietnia 2005 roku, w sześć dni po śmierci papieża. Polacy nawet myśleli, że jego serce pojawi się na Wawelu.

To pragnienie posiadania relikwii tego wspaniałego świadka Ewangelii i wiernego syna Kościoła ziściło się w naszej parafii św. Stanisława Kostki. W czasie uroczystej mszy św. w przepięknym, stylowo dobranym do wystroju wnętrza naszej świątyni relikwiarzu, zaprojektowanym i wykonanym przez p. Janusza Wiśniowskiego i ufundowanym przez firmę polonijną „Best Interiors” p. Sebastiana Klimczyka, powrócił Jan Paweł II po 44 latach od swojej poprzedniej wizyty w tym miejscu. W klimacie podniosłej atmosfery oprawy liturgicznej, licznych koncelebransów, oprawie muzycznej wykonanej przez chór parafialny pod profesjonalną opieką p. Małgorzaty Staniszewskiej dokonano poświęcenia i oddania do publicznej czci relikwii największego z rodu Polaków, wyniesionego na ołtarze jako Bożego człowieka.

Relikwie błogosławionego Jan Paweł II doczekały się swego miejsca w kościele św. Stanisława Kostki w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. W sercach naszych pozostanie wspomnienie papieskiej homilii i modlitwy proroczej dla naszej znękanej komunizmem ojczyzny – Polski w czerwcu 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie:

„Niech zstąpi Duch Twój!

Niech zstąpi Duch Twój!

I odnowi oblicze ziemi.

Tej ziemi!”

Tak jak dar osoby błogosławionego papieża Jana Pawła II był darem Polski dla całego Kościoła i całego świata. Tak samo Jego obecność w postaci relikwii niech się stanie szczególnym błogosławieństwem dla tego miasta, dla Polonii. Zapraszamy was serdecznie – wstąpcie do naszej świątyni na rogu Humboldt Street i Drigss Avenue na Brooklynie. Świadkowie procesu przygotowującego beatyfikację opisują niezliczone cuda uproszone u Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Jana Pawła II. Przyjdź na modlitwę do tego miejsca, gdzie po czterdziestu czterech latach powrócił pokorny sługa Maryi – błogosławiony Jan Paweł II.

Ks. Jarosław Lawrenz CM

 

Zdjęcia ze mszy świętej są w galerii zdjęć lub na stronie Shutterfly

 

Artykuł w Kurier Plus z 25 maja 2013

Page0002

 

Artukuł w SuperExpress z dnia 25 maja 2013

Page0003  Page0004

 

Strona internetowa gazety z artykułem