Poświęcenie Sztandaru Oddziału Gdynia 15 Ligii Morskiej w Ameryce

liga_m (1)W niedzielę 3 lutego Oddział Gdynia 15 Ligii Morskiej w Ameryce działający w dzielnicy Greenpoint w Nowym Jorku przeżywał bardzo podniosłą uroczystość. Podczas uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez 3 kapłanów został poświęcony nowy sztandar dla tego oddziału. Sztandar został uroczyście wprowadzony do kościoła i do prezbiterium przez prezesa Jana Piecucha, poczet sztandarowy, kapłanów, kilkudziesięciu członków oddziału Gdynia 15. Po niedzielnym kazaniu i krótkim wstępie ks. Kapelan oddziału i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki odmówił specjalną modlitwę i dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru. Następnie sztandar na znak szacunku ucałował prezes oddziału Gdynia 15 oraz

trzech marszałków pocztu sztandarowego. W końcu Sztandar został zaprezentowany całemu oddziałowi i wrócił na swoje miejsce w prezbiterium.

Po skończonej mszy świętej sztandar wyprowadzono uroczyście z kościoła i zaniesiono do Sali szkolnej. Nastąpiło uroczyste założenie i przekazanie starego sztandar do archiwum organizacji, a później odczytano informacje na temat starego i nowego sztandaru. Poproszono też Ks. Kapelana, aby symbolicznie dokonał wbicia tak zwanego „gwoździa” do drzewca sztandaru. Wreszcie wszyscy obecni członkowie Gdynia 15 zrobili sobie pamiątkową fotografię przy sztandarze dzięki uprzejmości Pana Marcina Żurawicza z Super Ekspresu.

Na koniec najlepsze życzenia rozwoju dla Oddziału Gdynia 15 oraz gratulacje z okazji zakupu nowego sztandaru złożył Pan Szczepan Janeczko, prezes Oddziału Westerplatte z Williamsburga. Do zakupu nowego sztandaru w Polsce przyczynili się głównie: Jan Piecuch, Regina Monko, Ryszard Dziechciarz oraz Bożena Kaminska. Sztandar wykonał zakład haftów Urbanowicz z Wrocławia.

Całość uroczystości zamknęła się smacznym obiadem, po którym nastąpiło zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gdynia 15 Ligi Morskiej w Ameryce. Prezesem ponownie został wybrany pan Jan Piecuch.

Dla uzupełnienia trzeba dodać, że Organizacja Liga Morska w Ameryce istnieje na Brooklynie od 1935 roku, wtedy to zastał założony Oddział Gdynia 15 na Greenpoincie. Celem Ligii Morskiej w Ameryce jest próba podejmowania przeróżnych akcji społeczno środowiskowych, humanitarnych, duchowych, ekonomicznych związanych z morzem oraz akcji na rzecz formacji religijnej i integracji środowiska ludzi morza zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego.

Zdjęcia – Marcin Zurawicz

Click here to view these pictures larger