Prezydent Kaczyski nie żyje…

Składamy wyrazy współczucia dla rodzin tych, którzy zginęli i dla wszystkich Polaków.

Łączymy się w modlitwie z całym narodem i prosimy Boga o wieczne zbawienie dla tych, którzy zginęli.