PROGRAM TEOLOGICZNY – zaproszenie na kurs

Diecezjalny Instytut Duszpasterski rozpoczyna pilotażowy 10-tygodniowy  Podstawowy Program Teologiczny: „Wypłyń na Głębię” (20 godzin) w języku polskim. Kurs jest adresowany dla każdego, ale szczególnie zapraszamy: osoby zaangażowane w Radach Parafialnych, we wspólnotach parafialnych, wszystkich tych, którzy biorą czynny udział  w życiu parafialnym: lektorów, Szafarzy Eucharystycznych oraz tych wszystkich, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiary i wiedzy religijnej.

­­­­­­­­­­­­­­Czas kursu: 10 tygodni; od września do grudnia 2010.     Poniedziałki: 7:15pm-9:15pm.   Miejsce: salka katechtyczna parafii Św. Stanisława Kostki, Brooklyn.   Prowadzący: Kapłani i osoby świeckie z diecezji Brooklyn.    Opłata: $45.   W czasie uroczystego zakończenia będą wręczane certyfikaty ukończenia dla wszytskich, którzy spełnili warunki programu.      Więcej informacji na temat kursu i rejestracji: 718-479-3467 (Krzysztof).