Program Wspierania Parafii

Jeden Duch, Jedna Dusza, Jedna  Wspólnota parafialna”…    Parafia p.w. Świętego Stanisława Kostki ogłasza rozpoczęcie ważnego programu, który ma poprawić współpracę naszej katolickiej Wspólnoty. Program Wspierania Parafii, przygotowany przez Biskupa Diecezji, jest okazją dla wiernych wszystkich parafii, aby stanąć ramię w ramię, w jednym Duchu, we wspólnej trosce o swoją parafię, jak przystało na praktykujących katolików. Zadaniem naszej wspólnoty wiary jest wyrażenie troski o naszą parafię poprzez dzielenie się w doskonalszym stopniu swoim czasem, uzdolnieniami oraz finansami. Do uczestnictwa w tym Program zachęcani są wszyscy parafianie i korzystający z naszego kościoła.  Niech nasza wiara zachęci nas do tej jedności w trosce o naszą parafię. Prosimy każdego wiernego modlącego się w naszym kościele o przemyślenie, jak wypełnia ten obowiązek wiary, jakim jest troska o Dom Boży. Niech jej wyrazem będzie decyzja o podniesieniu swojej dotychczasowej składki na tacę. W specjalnych broszurkach można dokładniej przeczytać, na czym ten Program. A używając dołączonej koperty, możesz zdeklarować sumę, którą ofiarujesz na tacę w każdą niedzielę. Przyszłość naszej parafii i jej działania zależy od Twojej  decyzji. Przyszłość jest w Twoich, naszych, rękach i stanowi wielkie wyzwanie dla nas. Zachęcamy każdego do sumiennego spełnienia tego obowiązku i do wzięcia udziału w tym programie. Podejmij decyzję dla dobra nas wszystkich. Nasza parafia przetrwała ponad sto lat i dobrze służyła wielu pokoleniom oferując i wtedy i teraz programy duchowe i posługę duszpasterską. Pozytywna odpowiedź nas wszystkich na powyższy Program pomoże naszej parafii Św. Stanisława Kostki na dalsze lata istnienia i funkcjonowania. „Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja – czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka – mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w  Ewangelię… (Św. Paweł do Filipian 1, 27) 25i 26 września przynieś kopertę zobowiązania do kościoła z Twoją powiększoną i  zadeklarowaną na przyszłość składką. Jeżeli tego dnia będziesz poza parafią, przynieś ją w kolejny weekend lub do biura parafii. Możesz ja także wysłać  pocztą.  Niech w sercu na zawsze pozostanie nam to hasło: „Jeden Duch, Jedna Dusza, Jedna Wspólnota parafialna”. Budujmy odpowiedzialność za naszą parafię.