Fundacja Rodzin Polskich

Jestesmy Polska Fundacja, ktora remontuje budynek dla osob potrzebujacych, uzaleznionych, skonfliktowanych, z patologiczych domow. Szukamy wsparcia finansowego na budowe centrum duchowosci gdzie bedziemy organizowac warsztaty, kocerty, wyklady i prelekcje. Kietujemy sie do Was z prosba o wsparcie, materialne i rzeczowe, a takze o rade gdzie w USA, wsrod Polonii mozemy uzyskac dla naszej Fundacji pomoc

od organizacji, stowarzyszen, funduszy ludzi ktorym jest bliskie chrzescijanstwo i pomaganie innym.

PARE SLOW O FUNDACJI:

Fundacja Rodzin Polskich im. Bł. Jana Pawła II powstała jako wotum wdzięczności za dar pontyfikatu naszego Papieża rodaka. Współdziałając ze wszystkimi kościołami chrześcijańskimi, dążymy do ratowania polskich rodzin w kraju i poza jego granicami. W celu pomocy rodzinom staramy się wykorzystywać narzędzia, które przynoszą wspaniałe rezultaty: mediacje, warsztaty, „Szkołę dla rodziców i wychowawców” oraz inne formy doskonalenia sztuki dialogu z drugim człowiekiem.
Nasz program głównie skierowany jest do małżonków, rodziców, nauczycieli oraz wychowawców, jednakże równie ważnym elementem naszej działalności jest praca z młodzieżą i dziećmi. Staramy się wspierać ich w trudnych przeżyciach, wskazywać jak prawidłowo kierować emocjami i rozwiązywać konflikty. Podczas zajęć warsztatowych pokazujemy jak dostrzegać dobro w drugim człowieku, rozbudzać poczucie własnej wartości oraz godności. Podejmujemy próbę ukazania czym jest miłość w codziennych relacjach, jak można ją wyrazić poprzez gesty, słowa, zachowania.
Organizujemy wyjazdy formacyjno-rekreacyjne, podczas których uczestnicy odkrywają jak ważne jest kształtowanie sprawności ciała i ducha. Staramy się również pokazać jak w codzienności znaleźć wytchnienie i spojrzeć na świat w jaśniejszych barwach.
Inicjatywy te mają ogromny wpływ na cementowanie jedności małżeńskiej i rodzinnej oraz pomagają rodzinom wzrastać w miłości i jedności.

CELE FUNDACJI:

 1. Dzialalnosc w zakresie budowania i wspierania dialogu miedzy ludzmi (w szczegolnosci w rodzinach).

 2. Przeciwdzialanie przemocy i zachowaniom antyspolecznym

 3. Profilaktyka uzaleznien

 4. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i spolecznej

 5. Pomoc niepelnosprawnym

 6. Promocje i organizacje wolontariatu

 7. Dzialalnosc charytatywna

 8. Promocja i ochrona zdrowia

 9. Dzialalnosc na rzecz rownouprawnienia i zapobieganie izolacji i dyskryminacji

 10. Dzialania na rzecz integracji Europejskiej

Bede wdzieczny za odpowiedz na ta wiadomosc, za wskazowki jak dalej mozemy sie rozwijac by pomagac ludziom w ww. kwestiach poprzez pomoc ludzi, Polakow ze Stanow Zjednoczonych.

——————————————————-

A FEW WORDS IN ENGLISH:

We are Polish Foundation who has been renovating a buillding for those who are in need. addicted, conflicted, from poor families. We are looking for fiancial help for building such a spiritual center. We will be organiziing, workshops, festivals and lectures. We are turning to you with a request for help, material and financial support as well as a hint where in the USA among Polish people we can get for our activity help from organisations, associations, funds from people for whom the idea of christianity and ministry is important.

We are Foundation. Polish Families Blessed John Paul II Foundation – how it is called – was formed as a sign of gratitude for the gift of the pontificate of our compatriot Pope. Cooperating with all Christian churches we aim at rescuing Polish familes both in our countries and abroad. In order to help families we try to use mediation, workshops and other forms of dialog with the other person. We are trying to help in a difficult experience. We show how to be able to see the good side of the other man. We take up attempts of showing what is love rin a day to day relationship, how it can be expressed through gestures, words, behaviour.

Main goals of the Foundation

 1. Activity concerning building and supporting dialog between people (especially in families)

 2. Oppositioon to violence and anti social behaviour

 3. Addiction preventions

 4. Popularizartion of ideas of family and social mediations

 5. Help towards disabled

 6. Promotion and organisation of voluntary work

 7. Charity Activity

 8. Promotion and protection of health

 9. Activity towards equality of rights and prevention from isolation and discrimination

 10. Action towards European Integration.

I would be very grateful for your response, your hints how we can develop in order to help people in these aspects through people, Poles living in the US. Let me call you in the next days regarding this subject.

Best regards / Z pozdrowieniami

Adam Balcarek
tel.   +48 789 115 133, 0048 32 445 74 15

Fundacja Rodzin Polskich
ul. Ks. Bp Kubiny 6
41-600 Świętochłowice
Polska
www.fundacjarodzin.pl