Przed Paradą Pulaskiego…

ppp2011W sobotę 24 września, w hotelu Marriott Marquis na Manhattanie, odbył się wielki bankiet Komitetu Parady Pułaskiego. Od godziny 18:00 zaproszonych gości witali członkowie Komitetu Parady na czele z prezesem Richardem Zawisnym i Marszałkiem Parady panem Dariuszem Knapikiem. O godzinie 19:00 mistrz ceremonii, pan Richard Mazur, rozpoczął część oficjalną. Uroczyście wniesiono flagi i sztandary, a Pani Halina Kalitka zaśpiewała hymn polski, a po nim odśpiewano hymn amerykański. Ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii Św. Stanisława Kostki w Brooklynie, z której pochodzi pan Dariusz Knapik, odmówił modlitwę w obu językach.

Rozpoczęło się oficjalne przedstawianie gości, wśród których była Konsul Generalna Rzeczpospolitej Polski, pani Ewa Junczyk-Ziomecka. Wygłosiła ona przemówienie w którym zachęcała Polaków do włączenia się w starania o zniesienie przez Stany Zjednoczone wiz dla Polaków pragnących odwiedzić ten kraj.

Wielkim Marszałkiem Parady Pulaskiego jest Dariusz Knapik, polonijny biznesman, człowiek wierzący, zainteresowany podtrzymywaniem i rozwojem polskości na terenie Ameryki. Pan Dariusz włożył wiele osobistego wysiłku w przygotowania do Parady, poświęcił mnóstwo czasu i pieniędzy, aby zachęcić jak najwięcej Polonusów do wspólnego marszu po najbradziej prestiżowej Aleji na Manhattanie.

W czasie prezentacji w programie taneczno-muzycznym, przygotowanym przez panią Bożenę Kąkiel, wystąpiły wspólnie między innymi dzieci ze szkoły Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie oraz grupa folklorystyczna Krakowianki i Górale z parafii Św. Stanisława Kostki. Wspaniałe tańce ludowe zaprezentował także zespół American Folk Dance z Greenpointu. Podczas programu zaprezentowano Miss Polonii. Wśród nich były i nasze piękne parafianki:

Miss Polonia z Greenpointu – Emilka Sasiela

ESmiss   

oraz Miss Polonia Centrum Polsko-Słowiańskiego Anna Bagieńska.

 ABmiss

 

Więcej o paradzie na stronie http://www.pulaskiparade.org/

ppp2011g