Przekazanie Szarfy Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego

W czwartkowy wieczór, 20 stycznia 2011, w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku, odbyła się piękna ceremonia przekazania szarfy Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego, panu Dariuszowi Knapikowi.

Honory wieczoru pełnił pan Konsul Marek Skulimowski, a program poprowadził Richard Mazur. Po odśpiewaniu hymnów amerykańskiego i polskiego, po odmówieniu modlitwy przez ks. Marka Sobczaka, rozpoczęły się  uroczystości przekazania Szarfy Wielkiego Marszałka z rąk marszałka Parady Pułaskiego 2010 Stanleya Moskala w ręce Dariusza Knapika z Maspeth, ale parafianina Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie.
Nic zatem dziwnego, że ponad 300 osobowy tłum przybyłych gości, w większości stanowili ludzie z Greenpointu. Wśród ważnych osobistości był Joseph Lentol, poseł parlamentu stanowego, pan Marty Markowitz, burmistrz dzielnicy Brooklyn, Wielcy Marszałkowie Parady Pułaskiego z poprzednich lat (w tym kilku z Greenpointu) oraz rodzina i przyjaciele nowego Wielkiego Marszałka Dariusza Knapika.Wszystkich bardzo serdecznie powitał szef Komitetu Organizacyjnego Pardy Pułaskiego, adwokat Mark Zawisny.

Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło nałożenie szarfy Wielkiemu Marszałkowi. Dzieci z Katolickiej Akademii św. Stanisława Kostki, z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej, harcerze w krótkich programach uhonorowały pana Knapika i rozpoczęło się składanie życzeń i kwiatów.

Pan Dariusz na pewno zasłużył sobie na tak wspaniały wieczór, gdyż jest nie tylko dobrym biznesmanem ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, troskliwym opiekunem rodziny, wielkim dobroczyńcą dla polskich dzieci, polskich kościołów i dzieł charytatywnych.

Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na wspaniały poczęstunek. Aż wreszcie przyszedł taki moment, w którym wszyscy żałowali, że wieczór ma się ku końcowi…

Modlitwa na rozpoczęcie wieczoru:

Boże Ojcze w niebie, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna – przynosiła chwałę Twojemu Imieniu.  Błogosław nam, żyjącym z dala od Ojczyzny, i wzbudź w nas głęboką miłość ku naszej Ojczyźnie. Dodawaj nam mocy, abyśmy naszą postawą – pełną wiary, patriotyzmu i troski – pomagali w budowaniu jej dobra.  Błogosław tych spośród nas, którzy zostali powołani i wybrani do pełnienia zaszczytnej służby przewodniczenia całej tutejszej Polonii, aby zawsze kierowali się Twoim, Boże, prawem miłości, dobroci i uczciwości. Niech w Tobie znajdują siły do dawania nam przykładu poszanowania tych wartości, które przez wieki wpisane były w serca Polaków.  A w dzisiejszy wieczór błogosław tym, który biorą na swoje ramiona i zaszczyt i obowiązek, panu Dariuszowi Knapikowi i jego rodzinie, aby potrafili je udźwigać dla dobra całej Polonii i Ojczyzny.

Zdjęcia z uroczystego wieczoru w Konsulacie RP…

VIDEO:


http://www.youtube.com/watch?v=KUI1ZpKnKYM  


http://www.youtube.com/watch?v=mPETwTuh_z8