PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

Niedziela 1 sierpnia

„Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego Życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga; aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego; aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.”
Dzisiejszy fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego porusza, między innymi, temat łaski uświęcającej. Z pewnością wielu z nas doskonale wie, co to określenie oznacza. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy w punkcie 2023 „Łaska uświęcająca jest darem darmo danym, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić.” Bóg pragnie, abyśmy na tę łaskę byli otwarci. Maryja jest dla nas wzorem osoby, które jest pełna łaski i przez całe swoje życie jej nie utraciła. Stała się przez to posłusznym narzędziem w ręku Boga -Miłosiernego Ojca.
Wiemy doskonale, że grzech ciężki pozbawia nas łaski uświęcającej. Życie w łasce uświęcającej pozwala nam, poprzez nasze dobre uczynki i dobre zachowania, zbierać zasługi otwierające nam drogę do Nieba, a nasze codzienne działania nabierają nadprzyrodzonego znaczenia. Z tego właśnie względu Prymasowi Tysiąclecia tak bardzo zależało, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej. Wtedy możemy stawać się bramą łask dla całego świata –głosić Ewangelię, być świadkiem i towarzyszem na drodze wiary dla innych ludzi.
Co możemy robić, aby wypełnić ten ślub? W jaki sposób chronić się przed popadnięciem w grzech ciężki? Tradycja duchowa Kościoła podpowiada nam różne sposobów – wiele z nich jest dobrze znanych. Np. św. Ignacy z Loyoli w swoich ćwiczeniach doradza, aby nigdy nie wchodzić w dialog z pokusą, ponieważ zawsze taka rozmowa jest z góry przegrana dla człowieka. Św. Jan Paweł II spowiadał się co tydzień, dbając w ten sposób o swoje sumienie i wrażliwość duchową. Niewątpliwie, największą pomocą w walce o trwanie w łasce uświęcającej jest regularna i głęboka modlitwa. Bez niej nie da się wytrwać w łasce. Dla wielu ludzi wielką pomoc stanowi ukochana przez Prymasa Tysiąclecia modlitwa różańcowa, którą w czasie naszego duchowego przygotowania do beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego warto odkryć na nowo.
Bardzo praktycznym powodem, dla którego warto dbać o trwanie w łasce uświęcającej jest to, że im bliżej jesteśmy Boga, tym bliżej jesteśmy ludzi. Nasze podejmowanie decyzji jest dużo jaśniejsze, a relacje rodzinne i społeczne stają się głębsze i czystsze.
Warto zadać sobie dzisiaj pytanie – czy w mojej codzienności dbam o relację z Bogiem? Czy często staram się korzystać z Sakramentu Pokuty i czy w czasie Mszy Świętej przystępuję do Komunii Świętej? Czy dla mojej rodziny i współpracowników jestem Bramą Niebios? Niech ślub, który w tym tygodniu rozważamy, będzie dla każdego z nas okazją do rachunku sumienia i zmiany naszego życia na lepsze.
Maryjo, pełna łaski, wstawiaj się za nami!