PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

Niedziela 15 sierpnia 2021
„Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opiekę rodzicielską.”
Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego, podstawową wspólnotą w Kościele i w każdej parafii. Rodzina jest pierwszym miejscem wzrostu wiary – Ewangelizacji i katechezy. Od początku świata, od jego stworzenia, Bóg obdarzył rodzinę szczególnymi łaskami. Małżeństwo zawierane pomiędzy kobietą i mężczyzną jest szczególną relacją, której owocem są dzieci – znak Bożego błogosławieństwa. Dar licznego potomstwa został mocno uwypuklony między innymi w odniesieniu do Abrahama i Mojżesza.

Wiemy doskonale, że Bóg wybrał rodzinę Maryi i Józefa jako miejsce wzrostu i życia swojego umiłowanego Syna. Święta Rodzina jest dla nas wzorem i przykładem, a także orędownikiem dla wszystkich rodzin od ponad 2000 lat.

Fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, który dzisiaj rozważamy, te prawdy nam przypomina. Prymas Tysiąclecia doskonale wiedział, że to właśnie chrześcijańskie rodziny są źródłem odnowy i przemiany społeczeństwa. Dlatego jako ludzie wierzący jesteśmy zobowiązani do tego, aby w sposób szczególny otaczać opieką rodziny i jednocześnie robić co w naszej mocy, aby rodziny, w których żyjemy, stawały się domowymi kościołami.

Dzisiaj warto zastanowić się, czy rzeczywiście nasze rodziny są takie, jakie powinny być rodziny katolickie. Czy znajdujemy czas na wspólną modlitwę rodzinną? razem się modlimy się, uczestniczymy w Eucharystii i przyjmujemy Komunię Świętą? Zdarza się niestety, że nawet rodziny, które uważają się za wierzące, w niedzielę czy święta wybierają inne aktywności, a na wspólną Mszę świętą brakuje już czasu. Podobnie dzieje się z lekcjami religii – niekiedy ilość różnych zajęć pozalekcyjnych, które będą miały wpływ na karierę zawodową dziecka sprawia, że na katechezę brakuje już sił i czasu. Doświadczenie życiowe uczy, że zaniedbywanie religijnego wychowania dzieci ma swoje daleko idące konsekwencje. Oczywiście, zgodnie ze słowami Prymasa Tysiąclecia, nawet posyłanie dziecka na katechezę w parafii nie zwalnia rodziców z obowiązku katechezy rodzinnej. To rodzic jest zawsze pierwszym nauczycielem i świadkiem wiary. To on najlepiej zna potrzeby dziecka i jest w stanie najpiękniej opowiedzieć mu o Panu Bogu.

Na zakończenie dzisiejszego dnia może warto zaprosić członków swojej rodziny (jeśli na co dzień tego nie robimy) do krótkiej, wspólnej modlitwy? A jeśli nie ma naszych bliskich obok nas, warto odmówić w ich intencji dziesiątkę Różańca, polecając przez ręce Maryi żyjących i zmarłych członków naszych rodzin?

Maryjo Matko Chrystusowa i Domie Złoty, módl się za nami!