Rekolekcje Adwentowe

Adw2013Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe, które w dniach od 15 – 18 grudnia 2013 poprowadzi Ksiądz Marcin Wróbel, CM. Ksiądz Marcin jest z Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo, obecnie studuje na St. John’s University i przygotowuje się do pracy misyjnej w Papui Nowej Gwinei. 
Nauki będą prowadzone w czasie mszy świętych w następujących godzinach: SOBOTA: 19:00 ; NIEDZIELA: 7:30, 10:15, 11:30, 13:00, 20:00; PONIEDZIAŁEK: 9:00, 19:00; WTOREK: 9:00, 19:00; ŚRODA: 9:00, 19:00. Nauka dla dzieci będzie w niedzielę o godz. 13.00 i w poniedziałek o godz. 18.00.
Codziennie będzie okazja do odprawienia spowiedzi świętej godzinę przed mszą świętą oraz zaraz po jej zakończeniu.

Ostatnia spowiedź przedświąteczna będzie w poniedziałek 21 grudnia w godzinach od 18:00 do 20:00.

Adwent to okres liturgiczny rozpoczynający nowy Rok Liturgiczny w Kościele katolickim. Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa „adventus” i oznacza przyjście. Okres Adwentu kieruje nasze myśli na dwa „przyjścia”:

1. na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów – i o tym przypomina nam Liturgia od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia.

2. na przyjście Chrystusa na ziemię, które przeżywamy co roku w Liturgii jako Boże Narodzenie – i o tym przypomina nam Liturgia od 17 do 24 grudnia.

W liturgii adwentu używa się koloru fioletowego, który symbolizuje czas pokuty i przygotowania się duchowego, czas pojednania z Bogiem i ludźmi. Teksty liturgiczne tego okresu są nacechowane jednak radością wynikającą z zapowiedzi przyjścia Zbawiciela i Odkupiciela, w tekstach Starego Testamentu – jako Jego narodzenie, natomiast w świetle Nowego Testamentu – jako powtórne przyjście z mocą w chwale.

Jedną z polskich tradycji adwentowych jest odprawiana o świcie Msza Święta, zwana „roratnią”. Jest to msza ku czci Najświętszej Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego.

Ale ważniejszą tradycją adwentową są REKOLEKCJE (od łacińskiego słowa recolere” – zbierać na nowo, powtórnie) Rekolekcje to kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz przystąpienie do sakramentu spowiedzi świętej.

Rekolekcje Adwentowe to ćwiczenia duchowe, które mają nam pomóc zgłębić Tajemnicę Wcielenia i zrozumieć, że „Bóg stał się jednym z nas, aby nas ubogacić”. Dlatego Kościół katolicki zachęca do udziału w naukach rekolekcyjnych oraz przystąpienia do sakramentu pokuty czyli spowiedzi świętej.

Zauważmy, że w naszych świątecznych zwyczajach Boże Narodzenie często sprowadzamy do żłóbeczka i sianka, opłateczków i aniołeczków, do bezmięsnej kolacji wigilijnej, choinki, tony prezentów, kolęd i Pasterki…. Samo patrzenie na słodkie dzieciątko Jezus złożone na sianku w żłóbeczku nie wystarczy jednak, aby pojąć i zrozumieć to wielkie wydarzenie.

Współczesny człowiek „czeka” – ale wyłącznie na wartości mierzone kategoriami obecnego świata – na lepsze jutro, na powiększenie majątku, na księcia z bajki… I tak przeżywamy nasze życie i nie zauważmy, jak czas nam ucieka, a my się starzejemy i gorzkniejemy. Zaczynamy nienawidzieć świąt, bo znów trzeba się wydać pieniądze na prezenty i zakupy, następnie objadać się przy stole, a później walczyć z kacem… (w wielu rodzinach, niestety, jest identyczny scenariusz). I nic dziwnego, że infantylność podejścia do Świąt Bożego Narodzenia i pewien materializm zasłania nam prawdziwe wartości, o których mówi Pismo święte, wartości ponadczasowe, wartości Boże, wartości oparte na chrześcijańskiej nadziei.

Rekolekcje Adwentowe zachęcają nas do zatrzymania się w biegu naszego życia i zadumy chociażby nad takimi tajemnicami naszej wiary jak wcielenie, odkupienia i grzech. Warto, a nawet trzeba się zastanowić nad sensem samego czekania, które to czekanie ma być przecież istotą adwentu, a Boże Narodzenie wypełnieniem owego oczekiwania.

Poza tym, udział w rekolekcjach Adwentowych pozwala człowiekowi zbliżyć się do Tego, który stał się jednym z nas i jest blisko, aby być nam pomocą w rozterkach, rozdarciach i upadkach codziennego życia. On przyszedł i jest blisko nas jako Chleb dający życie wieczne, jako Źródło Miłości i Miłosierdzia, jako Pocieszyciel. On przyjdzie w chwale jako Zwycięzca, Król Wszechświata, Sprawiedliwy Sędzia.

Adwent to aktywne oczekiwanie, które ma na celu zauważenie Boga działającego w historii i naszej codzienności. Stąd rekolekcje adwentowe są swojego rodzaju zaproszeniem, które Bóg w swoim Słowie kieruje do każdego człowieka – zaproszenie do dialogu i żywej wspólnoty.

Zatem zapraszam raz jeszcze do wzięcia udziału w tej „przygodzie” jaką są rekolekcje adwentowe, które odbędą się w kościele Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie w dniach od 16 do 19 grudnia. Więcej informacji można uzyskać w parafii (718-388-0170).

Mamy nadzieję, że te rekolekcje adwentowe jak i porcja codziennej modlitwy i refleksji, okazja do zadumania się i otwarcia się przed Chrystusem w sakramencie pojednania, pomogą wielu z nas lepiej przygotować się do świąt Narodzenia Pańskiego.

Ks. Marek Sobczak, CM

Proboszcz