Rok Świętego Stanisława Kostki – 2018

ststanislauskostkaCzy wiecie, że w roku 2018 przypada 450. rocznica śmierci Świętego Stanisława Kostki???  W związku z tym faktem biskupi polscy, podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce w Lublinie, przychylnie odnieśli się do prośby Biskupa Płockiego Piotra Libery i podjęli decyzję, że rok 2018 będzie w Polsce „Rokiem św. Stanisława Kostki”. 

Może i w naszej parafii warto ten szczególny rok celebrować z racji tak pięknej rocznicy?  Zachęcam do jak najszybszego dzielenia się pomysłami!!! Poniżej kilka informacji o tym wydarzeniu i jak ono jest przeżywane w diecezjach polskich.

rokSSK

KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO O OGŁOSZENIU ROKU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

(…)

 

 

Korzystając z tej okazji, pragnę podzielić się z Wami radosną nowiną, że z inicjatywy naszej Diecezji, przychylając się do mojej prośby, Episkopat Polski ogłosił rozpoczynający się dzisiaj Rok 2018 – ROKIEM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, z racji przypadającej 15 sierpnia 450. rocznicy Jego śmierci.

Jak zapewne wiecie, św. Stanisław Kostka urodził się w naszej prastarej Diecezji, w Rostkowie koło Przasnysza. Zarówno ze strony ojca, jak i matki pochodził z wielce zasłużonych rodów Mazowsza. Ten młody polski szlachcic opromienił świętością naszą ziemię i całą Ojczyznę, a od wielu już lat jest szczególnym opiekunem i orędownikiem dzieci i młodzieży.

Wielki to zaszczyt dla nas, że w Roku Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę, św. Stanisław Kostka, ogłoszony już w 1671 roku patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, będzie patronował także nam, u progu XXI wieku, w dniach naszego narodowego świętowania.

Już za dwa tygodnie wysłuchamy we wszystkich świątyniach Listu Episkopatu Polski, poświęconego temu wspaniałemu Świętemu. Pod koniec czerwca zapraszam Was na Diecezjalną Pielgrzymkę śladami św. Stanisława Kostki, do jego grobu na rzymskim Kwirynale. W sierpniu przeżywać będziemy Diecezjalne Uroczystości Stanisławowskie, którym przewodniczyć zechciał Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. We wrześniu będzie miało miejsce spotkanie dzieci i młodzieży Diecezji z ich Patronem w Przasnyszu i Rostkowie, a 25-26 tegoż miesiąca będziemy gościć w Płocku wszystkich polskich Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów, zgromadzonych z tej okazji na dorocznej Konferencji Episkopatu.
„Witaj, święty Stanisławie” – powtarzam wraz z Wami strofę od tylu, tylu lat śpiewanej u nas pieśni i wołam: Błogosław naszej Ojczyźnie, błogosław Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej, błogosław Rodzicom, dzieciom i młodzieży. Amen.

Płock, dnia 1 stycznia 2018 r.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

† Piotr Libera
Biskup Płocki

***

Dekret powołujący miejsca święte na Rok św. Stanisława Kostki

I. W związku z obchodzonym Rokiem św. Stanisława Kostki, kierując się duchowym dobrem wiernych, powołując się na dekrety Penitencjarii Apostolskiej z dnia 1 grudnia 2017 r. (N. 1060/17/I; N. 1061/17/I), ustanawiam następujące miejsca święte, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny przez nawiedzenie, indywidualne lub w grupie pielgrzymkowej, w czasie trwania Roku św. Stanisława Kostki (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.):

1. Sanktuarium:

Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

2. Kościoły parafialne w parafiach pw. św. Stanisława Kostki:

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Dębsku

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie

– Kościół parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wojnówce

3. Kościoły parafialne pw. św. Stanisława Kostki:

– Kościół pw. św. Stanisława Kostki parafii pw. Świętej Trójcy
w Krajkowie

– Kościół pw. św. Stanisława Kostki parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu

4. Inne miejsca:

– Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Kacicach, kościół filialny parafii pw. św. Józefa w Pułtusku

– Kościół chrztu św. Stanisława Kostki: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu

– Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku, posiadająca relikwie św. Stanisława Kostki

– Kaplica pw. Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, św. Stanisław Kostka jest patronem uczelni

– Kaplica pw. św. Stanisława Kostki w Szkołach Katolickich w Płocku

II. Do uzyskania odpustu podczas nawiedzenia kościoła lub kaplicy wymagane są:

– uczestnictwo we Mszy św. lub nabożeństwie ku czci św. Stanisława Kostki lub modlitwa do Boga przed obrazem św. Stanisława Kostki zakończona: Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary i wezwaniami do NMP i św. Stanisława Kostki,

– stan łaski uświęcającej,

– wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,

– przyjęcie Komunii św.,

– modlitwa w intencjach Ojca Świętego, jako wyraz jedności z Kościołem.

III. Odpust zupełny można uzyskać w wymienionych wyżej kościołach lub kaplicach jeden raz dziennie pod warunkami wyżej wymienionymi ofiarując go w intencji własnej lub za zmarłych.

IV. W dniu  25 listopada 2018 r., w Uroczystość Chrystusa Króla, na liturgiczne zakończenie Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej, które odbędzie się w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, zostanie udzielone wszystkim wiernym obecnym na Mszy św., według wskazań Penitencjarii Apostolskiej, papieskie błogosławieństwo połączone z uzyskaniem odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Wierni, którzy z powodu rozumnej przyczyny nie będą mogli fizycznie uczestniczyć w tej Mszy św. będą mogli otrzymać błogosławieństwo papieskie wraz z odpustem zupełnym pod warunkiem, że pobożnie będą się łączyć przez radio lub telewizję w przeżywaniu tej liturgii.

V. Wierni, którzy z powodu starości lub poważnej choroby nie mogą opuszczać domu, mogą otrzymać odpust zupełny w Roku św. Stanisława Kostki pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, który uzyskuje się przez sakramentalną spowiedź; wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; przyjęcie Komunii św.; modlitwa w intencjach Ojca Świętego), jeśli tylko mają intencję otrzymania odpustu i jeśli duchowo łączą się w przeżywaniu nabożeństw jubileuszowych ofiarując swoje modlitwy i cierpienia miłosiernemu Bogu.

VI. Serdecznie zachęcam duszpasterzy, szczególnie stróżów miejsc związanych z kultem św. Stanisława Kostki, aby sprawowali, kiedy to możliwe Msze wotywne ku czci św. Stanisława Kostki lub Liturgie słowa, czy inne nabożeństwa, czuwania, adoracje i formy modlitwy ku czci św. Stanisława Kostki. Proszę, aby podczas tych liturgii i nabożeństw sprawować również sakrament pokuty i pojednania.

Płock, dnia 27 grudnia 2017 r.
W święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty

† Piotr Libera
Biskup Płocki

***

„KOSTKA znaczy więcej!”

Diecezja Płocka jest szczególnie związana ze św. Stanisławem Kostką. Urodził się w Rostkowie, a w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu został ochrzczony. Dorastał na mazowieckiej ziemi i tu odkrył swoje powołanie. W roku 2018 przypada 450. rocznica śmierci Świętego.

Cieszę się, że biskupi polscy, podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce w Lublinie, przychylnie odnieśli się do mojej prośby i podjęli decyzję, że rok 2018 będzie w Polsce „Rokiem św. Stanisława Kostki”. Wpisuje się on także w przyszłoroczny Synod Biskupów „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Radością dla naszego Kościoła lokalnego jest również decyzja Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która zatwierdziła św. Stanisława Kostkę, jako głównego patrona diecezji. Jest to wielkie wyróżnienie, ale też zobowiązanie dla naszej diecezji.

Chcąc dobrze i godnie przeżyć „Rok Stanisławowski” w diecezji płockiej, powołałem we wrześniu 2017 roku Komitet Organizacyjny, którego głównym zadaniem było przygotowanie koncepcji i zaplanowanie kalendarza inicjatyw, które przyczyniłyby się do jego owocnego przeżycia na poziomie ogólnodiecezjalnym i parafialnym.

W tych dniach otrzymałem od przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Roku Świętego Stanisława Kostki w diecezji płockiej ks. biskupa Mirosława Milewskiego propozycje wypracowane przez to gremium. Dziękuję wszystkim członkom za solidne i twórcze wypełnienie zleconego zadania.

Po bliższym zapoznaniu się z przedłożonymi propozycjami, niniejszym akceptuję je i jednocześnie polecam, by wykorzystywać je w życiu naszych wspólnot parafialnych. Niech liczne wydarzenia i inicjatywy duszpastersko-ewangelizacyjne, zaplanowane w 2018 r., pomogą nam odważnie kroczyć drogami prowadzącymi do świętości i będą zachętą do pogłębienia wiedzy o Świętym z Rostkowa.

I. Kalendarz wydarzeń

1.    W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1 stycznia 2018 r. we wszystkich kościołach diecezji płockiej odczytany zostanie Komunikat Biskupa Płockiego, informujący o decyzji Konferencji Episkopatu Polski, która ogłosiła rok 2018 w Polsce –  Rokiem św. Stanisława Kostki.

2.    Liturgiczne rozpoczęcie Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej będzie miało miejsce w Płocku 6 stycznia 2018 r. w uroczystość Objawienia Pańskiego (sobota). Zgromadzimy się na terenie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki (ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2), i udamy się w Orszaku Trzech Króli do parafii pw. św. Stanisława Kostki (ul. S. Jachowicza 4), gdzie zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery. Tego dnia również we wspólnotach parafialnych należy uroczyście zainaugurować Rok św. Stanisława Kostki (materiały liturgiczno-duszpasterskie przygotuje Wydział ds. Rodzin).

3.    W niedzielę 14 stycznia 2018 r. we wszystkich kościołach w Polsce zostanie odczytany List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski dotyczący Roku św. Stanisława Kostki.

4.    W niedzielę 21 stycznia 2018 r. z okazji Dnia Babci i Dziadka w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku odbędą się diecezjalne obchody tego święta. Dzieci i młodzież, przez wstawiennictwo swojego patrona, św. Stanisława Kostki podziękują za opiekę swoim babciom i dziadkom.

5.    W Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2018 r. w Muzeum Diecezjalnym w Płocku zostanie otwarta wystawa poświęcona osobie św. Stanisława Kostki, pt. „Kostka znaczy więcej – kult św. Stanisława Kostki”. Na ekspozycji znajdą się m.in. malarstwo, rzeźba, dokumenty archiwalne, fotografie, kalendarium, informacje o parafiach pw. św. Stanisława Kostki, itp.

6.    W dniach 16-17 marca 2018 r. odbędzie się pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej, której będzie patronował św. Stanisław Kostka. Hasło pielgrzymki: „Zostań świętym, jak ON”.

7.    W Niedzielę Palmową 25 marca 2018 r. w Płocku odbędzie się spotkanie młodzieży z Biskupem Płockim. Podczas spotkania młodzież będzie pogłębiała temat świętości, na wzór św. Stanisława Kostki.

8.    W dniach 4-5 kwietnia 2018 r. w Płocku odbędą się Płockie Dni Pastoralne pod hasłem: „Młodzież – Wiara – Powołanie”. Nawiązują one tematycznie do zwołanego przez papieża Franciszka na październik 2018 r. Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconego młodzieży i rozeznaniu powołania.

9.    W liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego 9 kwietnia 2018 r. w parafiach w diecezji odbędzie się Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.

10.    W sobotę 5 maja 2018 r. w parafii Święte Miejsce odbędzie się 4 Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków pod hasłem „Ad maiora natus sum”.

11.    W niedzielę 10 czerwca 2018 r. w wielu parafiach diecezji odbędą się Marsze dla Życia i Rodziny. W diecezji płockiej będą przebiegały pod hasłem: „KOSTKA – ułóż sobie życie”.

12.    W sobotę 16 czerwca 2018 r. w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się 3 Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej. Pielgrzymka będzie połączona z konkursem wiedzy o Świętym z Rostkowa.

13.    W dniach 22-24 czerwca 2018 r. w Płocku odbędą się Diecezjalne Dni Młodych, którym będzie patronował św. Stanisław Kostka.

14.    W dniach 27 czerwca – 5 lipca 2018 r. odbędzie się diecezjalna pielgrzymka „Szlakiem św. Stanisława Kostki”. Trasa będzie wiodła przez Przasnysz – Rostkowo – Płock – Wiedeń – Tarvisio – Padwę – Rzym – Asyż – Altoetting – Augsburg – Dillingen – Drezno – Płock.

15.    W niedzielę 19 sierpnia 2018 r. w sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie odbędą się diecezjalne uroczystości 450 rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki. Uroczystościom będzie przewodniczył Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz.

16.    W piątek 14 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu odbędzie się 18 Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki.

17.    W sobotę 15 września 2018 r. odbędzie się 36 Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa pod hasłem: „KOSTKA znaczy więcej”.

18.    W dniach 25-26 września 2018 r. w Płocku odbędzie się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W dniu 25 września o godz. 18.00 w Katedrze będzie sprawowana Msza Święta z udziałem Episkopatu. 

19.    Zakończenie Roku św. Stanisława Kostki odbędzie się w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie, w Niedzielę Chrystusa Króla.

II. Miejsca święte związane z odpustem z racji „Roku św. Stanisława Kostki”

20.    Mając na względzie duchowe dobro wiernych diecezji płockiej oraz godne przeżycie tego świętego czasu, Biskup Płocki zwrócił się do Penitencjarii Apostolskiej, aby ustanowić następujące miejsca święte związane z odpustem z racji Roku św. Stanisława Kostki:

Sanktuarium:
•    Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

Parafie pw. św. Stanisława Kostki:
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Dębsku
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Płocku
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie
•    Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Wojnówce

Kościoły parafialne pw. św. Stanisława Kostki:
•    Kościół pw. św. Stanisława Kostki parafii pw. Świętej Trójcy w Krajkowie
•    Kościół pw. św. Stanisława Kostki parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu

Kościół chrztu św. Stanisława Kostki:
•    Kościół pw. Wniebowzięcia NMP parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu

Inne:
•    Katedra pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku, posiadająca relikwie św. Stanisława Kostki
•    Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, św. Stanisław Kostka jest patronem uczelni
•    Kaplica Szkół Katolickich w Płocku, św. Stanisław Kostka jest jej patronem
•   Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Kacicach, kościół filialny parafii pw. św. Józefa w Pułtusku.

Wierni, którzy nawiedzą te świątynie będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego). Dekret Penitencjarii Apostolskiej obowiązuje przez cały okres trwania Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej.

III. Pomoce duszpasterskie

21.    Wydział Duszpasterski opracuje „Folder kolędowy” w całości poświęcony osobie św. Stanisława Kostki, który należy pozostawić wiernym podczas kolędy.

22.    Wydział Duszpasterski opracuje i dostarczy do każdej parafii modlitewnik pt. „Modlitewnik. Święty Stanisław Kostka. Ad maiora natus sum” oraz trójdzielny kalendarz ścienny do kancelarii parafialnej, upamiętniający Rok św. Stanisława Kostki.

23.    Wydział Katechetyczny przygotuje scenariusze katechez o św. Stanisławie Kostce dla wszystkich poziomów edukacyjnych oraz różnego rodzaju konkursy o Świętym z Rostkowa.

24.    Wydział ds. Rodzin przygotuje i dostarczy do każdej parafii „rozważania majowe” poświęcone osobie św. Stanisława Kostki.

25.    Wydział Katechetyczny przygotuje i dostarczy do każdej parafii „rozważania październikowe” poświęcone postaci św. Stanisława Kostki. Ponadto przygotuje „Kartki różańcowe” dla dzieci – „Różaniec ze św. Stanisławem Kostką”. Do kartek opracowane zostaną rozważania poświęcone św. Stanisławowi Kostce.

26.    Hurtownia Artykułów Liturgicznych „SACERDOS” przygotuje okolicznościową publikację o św. Stanisławie Kostce pod redakcją ks. Waldemara Turka, ks. Jarosława Kwiatkowskiego i ks. Wojciecha Kućki.

27.    Wyższe Seminarium Duchowne przygotuje 2-3 min. spot video promujący Rok św. Stanisława w diecezji płockiej.

28.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji przygotuje filmy-świadectwa o świętości w kontekście osoby św. Stanisława Kostki (udostępniane na kanale Youtube Diecezji Płockiej, Facebooku i innych nośnikach informacji).

29.    Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży przygotuje videoclip „Jak młodzi widzą dzisiaj św. Stanisława Kostkę”.

30.    Redakcja „Króluj Nam Chryste – Płock” przygotuje wrześniowy numer ogólnopolskiego miesięcznika dla ministrantów „Króluj Nam Chryste”, w całości poświęcony osobie św. Stanisława Kostki.

31.    Duszpasterstwo służby liturgicznej dostarczy do każdej parafii planszę z modlitwą ministrantów o powołania kapłańskie za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki, która będzie odmawiana „po służeniu”.

32.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji będzie prowadził skrzynkę intencji/listów do św. Stanisława Kostki, na adres e-mail: stanislaw.kostka@diecezjaplocka.pl Intencje będą zanoszone w każdy trzeci wtorek miesiąca podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu w katedrze płockiej.

33.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji skieruje list/film od młodzieży z Mazowsza do Papieża Franciszka z prośbą o przesłanie świadectwa o św. Stanisławie Kostce.

34.    Hurtownia Artykułów Liturgicznych SACERDOS przygotuje paramenty liturgiczne, materiały duszpasterskie i różnego rodzaju pamiątki związane z osobą św. Stanisława Kostki.

35.    Muzeum Diecezjalne wykona okolicznościową pieczątkę z wizerunkiem św. Stanisława Kostki. Pieczątka będzie wykorzystywana przez cały rok obchodów Roku Stanisławowskiego, jako pamiątka dla zwiedzających muzeum i wystawę, a także dla turystów z paszportami turystycznymi.

36.    Na stronie www diecezji powstanie specjalna zakładka „Rok św. Stanisława Kostki” oraz hasztag #kostka450, pod którym będą grupowane w portalach społecznościowych (FB, TT, Instagram itp.) wszelkie ważne wiadomości dotyczące Roku św. Stanisława Kostki.

37.    Poczta Polska wyda okolicznościowy znaczek z podobizną św. Stanisława Kostki.

IV. Inne inicjatywy duszpasterskie, ewangelizacyjne, społeczno-kulturalne

38.    W każdej parafii przed 18 września (liturgiczna uroczystość św. Stanisława Kostki) zostanie odprawione „Triduum ku czci św. Stanisława Kostki”. Materiały duszpasterskie pomocne w nabożeństwie zawarte będą w „Modlitewniku” opracowanym przez Wydział Duszpasterski. Warto zorganizować poszczególne dni Triduum tak, by obejmowały (1) dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św., (2) odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz (3) młodzież do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

39.    Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży STUDNIA we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Służby Liturgicznej i wspólnotami młodzieżowymi zorganizuje peregrynację relikwii św. Stanisława Kostki w dekanatach. Peregrynacja głównie skierowana jest do dzieci i młodzieży.

40.    Duszpasterstwo służby liturgicznej poprowadzi projekt pod hasłem: „KOSTKA – ułóż sobie życie”. Chodzi o udostępnienie w mediach, zwłaszcza społecznościowych, materiałów edukacyjnych dotyczących układania kostki Rubika.

41.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji będzie promował sylwetkę św. Stanisława Kostki pod nazwą „Kostka = 6 x W: wiedza, wyzwania, wiara, wytrwałość, wolność, wielkość”.

42.    Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku przygotuje 41 Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego wokół postaci św. Stanisława Kostki, w kontekście 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

43.    Szkoły Katolickie w Płocku zorganizują ogólnopolski zjazd szkół, którym patronuje św. Stanisław Kostka.

44.     Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej będzie promowało wydarzenia związane z Rokiem św. Stanisława Kostki: publikacja ciekawostek, faktów, materiałów filmowych i konkursów związanych z życiem Świętego w mediach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram oraz na portalu www.maika.com.pl

45.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji zajmie się promocją pieśni i piosenek religijnych ku czci św. Stanisława Kostki.

46.    W każdej parafii w Roku św. Stanisława Kostki zostanie zorganizowane comiesięczne nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki (każdego 18 dnia miesiąca). Materiały pomocnicze znajdują się w „Modlitewniku” opracowanym przez Wydział Duszpasterski. Zaleca się, aby nabożeństwom tym towarzyszyła modlitwa „o powołania kapłańskie”.

47.    Wydział Katechetyczny przygotuje rekolekcje dla katechetów w duchu św. Stanisława Kostki: „Uczymy się świętości ze Stanisławem Kostką”. Ponadto zorganizuje szkolenia dla katechetów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Temat: „Św. Stanisław Kostka na nowo odkryty”.

48.    Wydział ds. Nowej Ewangelizacji przygotuje i poprowadzi warsztaty dla dorosłych o towarzyszeniu młodzieży: „Towarzyszenie – klucz do serca młodych” oraz warsztaty: „Jak prowadzić rekolekcje dla młodzieży”.

49.    Szkoła Nowej Ewangelizacji poprowadzi ewangelizację podczas festiwali muzycznych w Płocku (np. Hip-Hop Festival). Ewangelizacji będą towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki.

50.    Zachęca się rekolekcjonistów, aby głosząc rekolekcje wielkopostne i adwentowe nie zapominali o osobie i życiu św. Stanisława Kostki, który jest wzorem odważnego pójścia za Jezusem Chrystusem.

51.     Zachęca się ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty religijne, aby w swoich programach formacyjnych uwzględniły Rok św. Stanisława Kostki oraz podejmowały różnego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne mające na celu pomoc w kroczeniu do świętości, na wzór Świętego z Rostkowa.

52.    Rzecznik Kurii Diecezjalnej Płockiej we współpracy z mediami diecezjalnymi, zwłaszcza Katolickim Radiem Diecezji Płockiej i edycją diecezjalną Gościa Niedzielnego, będą na bieżąco zapowiadać oraz relacjonować wydarzenia Roku św. Stanisława Kostki w Płocku oraz diecezji.