Roraty Dziecięce

roratki3Dzieci naszej parafii przez okres Adwentu pięknie uczestniczyły w Roratach dziecięcych. W każdy piątek przychodziły z własnoręcznie zrobionymi lampionami, aby uczestniczyć w specjalnej mszy świętej  pod przewdonictwem księdza Grzegorza Markulaka. Dzieci wspaniale się modliły poprzez pośrednictwo Matki Bożej i przygotowaywały się na dzien Narodzin Zbawiciela.  Ale Adwent to tylko 4 tygodznie i kiedys musiał przyjść koniec…      Zdjecia ostatnich Roratek